Energetické štítky: jak poznáte energeticky šetrné spotřebiče 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament schválil návrhy, jak zjednodušit energetické štítky, aby byly pro spotřebitele srozumitelnější. V infografice vysvětlujeme, jak se účinnost měří a kolik platíme za elektriku.

Co Vám prozradí energetický štítek spotřebiče  

Lépe využívat elektrickou energii je dobré pro Vaši peněženku i pro životní prostředí. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, jsou energeticky účinné spotřebiče, a proto jsou pračky, vysavače, televize atd. označovány štítky, podle kterých můžete odhadnout, jak „žravý“ nebo naopak úsporný daný produkt je. V červnu 2017 poslanci schválili zjednodušení stupnice energetické účinnosti.

Jak se zobrazuje energetická účinnost


Energetická účinnost se definuje jako podíl využité energie k vložené energii neboli poměr mezi výkonem daného zařízení a potřebným energetickým vstupem. Energetický štítek je používán jako jednoduché zobrazení energetické účinnosti spotřebiče.

První štítky zavedly od roku 1995 používání stupnice od A (nejúčinnější) do G (nejméně účinné). Později byla horní hranice nastavena do A+++, ale s tím, jak se zlepšovala energetická účinnost výrobků, se většina nových spotřebičů na trhu prodávala s písmenkem A. Motivace kupovat ty nejúčinnější (A+++) se začala vytrácet, protože spotřebitelé již nebyli schopni tak dobře rozlišovat a stačilo jim prostě „Áčko“.

Na to reagoval návrh (schválený plénem 13.6.2017) zavést opět jednoduchou škálu od A do G. Komise v něm také definovala způsob, jak v budoucnu přehodnocovat energetickou efektivitu, aby označování drželo krok s technologickým vývojem a zlepšováním účinnosti spotřebičů, aniž by se stupnice musela znovu rozšiřovat.


Podle nových pravidel budou také vytvořeny digitální databáze nových energeticky účinných výrobků, které by měla zlepšit transparentnost a vnitrostátním orgánům usnadnit dohled nad trhem.


Další související opatření z oblasti čistých energií cílí na energetickou účinnost budov a obnovitelné zdroje.