Infografika: Kdo využívá platformy pro sdílení 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Sdílení jako model podnikání je ve stále větší oblibě  

Ekonomika sdílení - ne každý si hned představí něco konkrétního - ale jména jako Airbnb, BlaBlaCar, Deliveroo, Uber jsou většině lidí dobře známá. Jsou to příklady online platforem, které propojují ty, kdo nabízejí zboží a služby, s poptávajícími. Výbor pro vnitřní trh se rychlým růstem odvětví zabývá a poslanci chtějí podpořit jeho výhody, ale také omezit negativní stránky tohoto nového modelu podnikání. Ve zprávě přijaté 3. května volají po společných pravidlech v EU.

Celková hodnota transakcí čtyř hlavních sektorů platforem pro sdílení dosáhla v EU v roce 2014 hodnoty 28 miliard eur; skoro dvojnásobek hodnoty předcházejícího roku.

Jak ekonomika sdílení funguje


Sdílení je velmi různorodý byznys, ale některé charakteristiky jsou společné. Každé transakce se většinou účastní tři strany:


  • uživatel platící za službu či zboží
  • poskytovatel, kterému plyne zisk
  • zprostředkovatel: on-line platforma, která dva předchozí propojí a strhne si určitý předem daný podíl z výnosu

Zužitkovat nevyužívané možnosti


Základní myšlenkou ekonomiky sdílení (neboli anglicky collaborative economy) je zužitkovat kapitál, který je málo nebo není vůbec využitý. Jako když máte v bytě velký prázdný pokoj a rozhodnete se ho pronajímat přes Airbnb. Charakteristické je, že při sdílení se většinou nemění majitel.


Platformy sdílení ale nejsou jenom takové, jejichž cílem je vytvářet zisk. Některé jsou blíž původnímu významu slova „sdílení“ a namísto platby v penězích fungují například přes protislužby nebo jinými alternativami odměny. Některé platformy se spoléhají na dobrovolné příspěvky svých uživatelů.


Nejlepším příkladem je Wikipedia: Online encyklopedie, která ve své anglické verzi dnes obsahuje 5,4 milionů článků a stala se tak za šestnáct let své existence největší existující encyklopedií.

Také různé lokální iniciativy a místní komunity často využívají platformy sdílení k efektivní organizaci svých aktivit.


Pracovněprávní ochrana


Není ale všechno zlato, co se třpytí: Úspěch platforem sdílení vyvolává obavy, že jejich principy fungování vedou k erozi zavedených práv zaměstnanců a že mohou být nekalou konkurencí, protože využívají laxnější pravidla než ta, která platí pro standartní zaměstnavatele, kamenné obchody nebo tradiční hotely (např. bezpečnosti, povinnosti sociálního a zdravotního pojištění atd.) Krom toho rozmach platforem pro nákup online má také ekologické důsledky kvůli nárůstu dopravy - balíčky se převážejí sem a tam auty. Další souvislosti si můžete přečíst v článku o Evropském pilíři sociálních práv.


Zpráva výboru IMCO požaduje v tomto směru férové pracovní podmínky a adekvátní ochranu pro všechny pracovníky v ekonomice sdílení. Plénum o ní bude diskutovat a hlasovat v červnu.