Onovitelné zdroje energie: Ambiciózní cíle pro Evropu i Česko 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament se snaží pomoci EU dosáhnout jejích ambiciózních cílů při snižování emisí v boji proti změně klimatu – pracuje na urychlení ekologičtějších alternativ, jako je obnovitelná energie.

Současná energetická krize, umocněná ruskou agresí na Ukrajině, podtrhla potřebu snížit závislost EU na ruských fosilních palivech a diverzifikovat a zajistit dodávky energie do EU. Tomu by mělo pomoci zaměření se na ekologičtější alternativy – jako jsou obnovitelné zdroje. Souběžně s tím chce EU stanout v čele zelené transformace v boji proti klimatické krizi.

Přečtěte si více o různých opatřeních EU na podporu obnovitelných zdrojů energie

Rozhodování o nových cílech EU v oblasti obnovitelné energie do roku 2030


Ambiciózní klimatické snahy Evropy jsou představeny v klimatickém balíčku „Fit for 55“. Cílem EU je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % a stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Jednou z legislativ, které jsou součástí balíčku, je aktualizace směrnice EU o energii z obnovitelných zdrojů, jež má za úkol zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu EU. V současnosti je tento cíl stanoven na 32 % do roku 2030. V září 2022 ale Parlament vyzval k jeho zvýšení na 45 %, což je cíl, který podporuje i Komise ve svém plánu REPower EU.

Ten byl předložen v květnu 2022 a zdůrazňuje, že je třeba urychlit přechod na čistou energii a postupně ukončit dovoz energie z Ruska. Tomu by mělo pomoci zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě energie, průmyslu, budovách a dopravě na 45 % do roku 2030.

Na prosincovém plenárním zasedání bude Parlament hlasovat o nových pravidlech týkajících se obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a energetické náročnosti budov. Vyzve k rychlejšímu vydávání povolení pro nové nebo upravené elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie, včetně solárních panelů a větrných turbín.

Zjistěte více o balíčku Fit for 55 a Zelené dohodě pro Evropu.

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů napříč sektory v EU

Komise rovněž navrhuje aktualizovat cíle v těchto odvětvích:

  • budovy – využití obnovitelných zdrojů do roku 2030 alespoň ze 49 %
  • vytápění a chlazení – stávající indikativní roční nárůst o 1,1 procentního bodu se stává závazným pro země EU
  • dálkové vytápění a chlazení – indikativní roční nárůst o 2,1 procentního bodu ve využívání obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a chladu (nárůst ze současného nárůstu o 1,0 procentního bodu)
  • průmysl – nové měřítko ročního nárůstu využívání obnovitelných zdrojů o 1,1 procentního bodu


Poslanci podporují cíl Komise v oblasti budov, ale chtějí zvýšit roční nárůst pro vytápění a chlazení na 2,3 procentního bodu. Požadují také ambicióznější cíl 1,9 procentního bodu pro průmysl. Očekávají, že využívání obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy povede k 16% snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím většího využívání pokročilých biopaliv a vyšších kvót pro obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je například vodík.

Poslanci chtějí, aby země EU:

  • vyvinuly alespoň dva přeshraniční projekty na rozšíření zelené elektřiny do roku 2025
  • zajistily, aby alespoň 5 % nově instalované kapacity obnovitelné energie pocházelo z inovativní technologie obnovitelné energie

Obnovitelné cíle na národní úrovni


Tabulka ukazuje, jak země EU splnily cíle pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energie.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů (v % hrubé konečné spotřeby energie)

                                                                         

2016                        

cíle pro rok 2020             

dosažené hodnoty v roce 2020

Švědsko

53,8

49

60,1

Finsko

38,7

38

43,8

Lotyšsko

37,2

40

42,1

Rakousko

33,5

34

36,5

Dánsko

32,2

30

31,6

Estonsko

28,8

25

30,2

Portugalsko

28,5

31

34

Chorvatsko

28,3

20

31

Litva

25,6

23

26,8

Rumunsko

25

24

24,5

Slovinsko

21,3

25

25

Bulharsko

18,8

16

23,3

Itálie

17,4

17

20,4

Španělsko

17,3

20

21,2

EU průměr

17

20

22

Francie

16

23

19,1

Řecko

15,2

18

21,7

Česko

14,9

13

17,3

Německo

14,8

18

19,3

Maďarsko

14,2

13

13,9

Slovensko

12

14

17,3

Polsko

11,3

15

16,1

Irsko

9,5

16

16,2

Kyp

9,3

13

16,9

Belgie

8,7

13

13

Malta

6

10

10,7

Nizozemsko

6

14

14

Lucembursko

5,4

11

11,7


Zdroj: Eurostat

Opatření EU na podporu čistší energie se rovněž zabývají otázkou energetické účinnosti budov, domácích spotřebičů a energetické chudoby.

Další informace o tom, co EU dělá pro podporu obnovitelných zdrojů energie:


Tento článek byl poprvé zveřejněn v listopadu 2017; později byl přepracován, aby odrážel nejnovější vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU.