Evropa ve vesmíru: Infografika 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

EU ve vesmíru  

Evropský vesmírný program nesmí zaostat za konkurenty, vyzývá Parlament. Vesmírné technologie se používají v dopravě, zemědělství i komunikacích. Víc zjistíte z naší infografiky.

Parlament, Rada a Komise 10. listopadu schválily plány na zřízení kosmického programu EU na období 2021–2027 a Agentury Evropské unie pro kosmický program. Kosmický programu s rozpočtem ve výši 14,8 miliardy eur poslanci odsouhlasili na plénu v dubnu 2021. Zahrnuje veškerou činnost související s vesmírem. Jeho součástí jsou také programy Galileo a Copernicus a získávání poznatků o situaci ve vesmíru.

„Úspěch kosmického programu EU závisí na ambiciózním rozpočtum“ řekl italský poslanec za lidovce Massimiliano Salini. „Navigační systém a pozorování Země z vesmíru zvyšují výkon dopravních služeb, což přináší mnoho výhod jak na globální, tak na evropské úrovni.“ Například systém Galileo je v provozu zcela nepřetržitě a využívá ho téměř 1,3 miliardy uživatelů. „Efektivnějším řízením dopravy snižujeme emise a přispíváme k řešení klimatické změny. Větší nasazení dronů posune doručovací a poštovní služby, lepší plánování leteckých tras zase sníží počet zrušených letů a hluk.“

Vesmírná technologie je nepostradatelná pro řadu důležitých služeb, na kterých jsou Evropané závislí. Může také významným způsobem přispět k účinnému řešení nových výzev, jako je změna klimatu, hraniční kontroly či bezpečnost obyvatel v EU. Žádná země EU však na hvězdy nedosáhne sama. „Kosmické odvětví je zásadní také pro podporu strategické autonomie EU a pro zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu,“ uvedl Salini. „To získává význam v situaci, kdy tradiční kosmické mocnosti zůstávají i nadále velmi aktivní, zároveň se však objevují noví hráči, kteří pro konkurenceschopnost evropského kosmického odvětví představují stále větší hrozbu.“

Agentura pro Galileo v Praze

Důležitou roli v evropském vesmírném programu hraje také Česká republika. V Praze od roku 2012 sídlí centrum navigačního systému Galileo (GSA). Nyní se tato technologická agentura transformuje v Agenturu EU pro kosmický program, čímž se rozšíří její působnost. V praxi to znamená navýšení počtu expertů a zaměstnanců agentury v Praze, a tudíž nové pracovní příležitosti.

Tento článek byl původně publikován v roce 2018. Aktualizován byl v dubnu roku 2021.

Start Sentinelu-2B na nosiči Vega z Evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně 7. března 2017. ©ESA–Stephane Corvaja, 2017