Nová politika pro spotřebitele: čtyři hlavní výhody, které nám přinese 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Parlament pracuje na aktualizaci pravidel ochrany spotřebitelů @AP images/European Union-EP  

Evropané stále častěji nakupují zboží nebo služby v jiné zemi EU. Potřebujeme mít proto jistotu, že určité standardy a ochrana budou ve všech státech Unie platit jednotně.

Pravidla, která mají zvýšit transparentnost při online nakupování a zamezit dvojí kvalitě výrobků schválil Parlament 17. dubna 2019. Jsou součástí takzvané „nové politiky pro spotřebitele“ – tak se označuje reforma čtyř směrnic EU upravujících ochranu spotřebitelů. Členské státy jsou nyní povinny uplatňovat nová opatření počínaje 28. květnem 2022.

Jejich cílem je posílit a lépe vymáhat spotřebitelská práva Evropanů. Konkrétně to znamená odstranit ty největších rozdíly, které mezi členskými státy přetrvávají. Nová politika je krokem k dosažení stejných práv pro všechny občany napříč Unií.

V praxi posílí ochranu spotřebitelů například možností hromadné žaloby a kolektivního odškodnění a umožní citelněji sankcionovat společnosti, které pravidla nedodržují.

V rámci reformy chce EU navíc držet krok s novým vývojem, který dosud legislativně neřešila: Jde zejména o online služby a dvojí kvalitu výrobků.


Větší ochrana při online nakupování


Pokud nakupujete zboží na internetu, měli byste být jasně informováni, kdo zboží nebo služby poskytuje, a také jestli je prodejce soukromou osobou, nebo podnikatelem. Bude tak jasné, jaká je odpovědnost prodejce za zboží. V těchto případech se totiž na obě možnosti aplikují jiné předpisy.

Změny ve spotřebitelské politice mají také zajistit transparentnější výsledky v internetových vyhledávačích. Při vyhledávání budou uživatelé jasně informováni, jestli si obchodník za vysoké hodnocení či umístění zaplatil.

Práva spotřebitelů budou lepší také ve vztahu k takzvaným „bezplatným“ digitálním službám, na které se rozšíří stejná pravidla, jaká jsou toho času pro placené digitální služby. Tam platí právo odstoupit do 14 dní od smlouvy. Nově se bude vztahovat i na „bezplatné“ služby, to znamená ty, kdy uživatelé poskytují prodejci své osobní údaje. Příkladem jsou cloudová úložiště, sociální sítě či emailové účty.

Zatímco online tržiště zlepšila výběr a snížila ceny pro spotřebitele, stále více prodejců, zejména ze třetích zemí, nabízí nebezpečné nebo nelegální produkty. V usnesení přijatém v listopadu 2020 Parlament požadoval přísnější opatření k zajištění bezpečnosti všech výrobků prodávaných v EU. A to bez ohledu na to, zda jsou prodávány online nebo offline, nebo byly vyrobeny v rámci EU či mimo ni - včetně produktů obsahujících nové technologie, jako například AI. Proto poslanci volají po účinnějším dohledu nad trhem, lepší kontrole a větší odpovědnosti za online tržiště a vyžadují, aby byla uplatňována stejná pravidla na subjekty z EU i ze třetích zemí prodávající výrobky v rámci EU.

Zjistěte, co Parlament již udělal pro odstranění překážek online nakupování a zlepšení digitální prostředí v roce 2018.


Boj proti dvojí kvalitě


Jednou z rozšířených neférových obchodních praktik je nabízení produktu stejné značky ve stejném obalu, zatímco jeho obsah se výrazně liší, aniž by o tom spotřebitel byl informován. Studie tyto praktiky potvrdily zejména v potravinářském průmyslu.

V návaznosti na pokyny Komise ze září 2017 proto bude v rámci nové politiky pro spotřebitele aktualizována směrnice o nekalých obchodních praktikách.

„Evropský parlament chce zakázat rozdílné složení značkových výrobků, které se tváří stejně, ale ve skutečnosti se liší. Zákazník o tom často nemá ani páru,“ uvedla k tomu česká poslankyně Olga Sehnalová, která byla zpravodajkou parlamentní iniciativy vyzývající k zákazu praktik dvojí kvality. Jako stínoví zpravodajové se na ní podíleli také Dita Charanzová a Jiří Maštálka.

O snaze Parlamentu skoncovat s dvojí kvalitou výrobků si přečtěte zde.


Možnost kolektivního odškodnění ve všech zemích EU

V případě, že obchodník poškodí velkou skupinu spotřebitelů, bude možné ve všech členských státech požadovat hromadné odškodnění. Poškozené spotřebitele napříč EU by rovněž mohl zastupovat jeden společný zástupce.

Žádat o finanční kompenzaci či ukončení smlouvy v případě nekalých obchodních praktik budou moci lidé ve všech zemí za stejných podmínek.


Účinnější sankce


Orgány zastupující spotřebitele v EU nemají vždy účinné nástroje, jak reagovat na události, které poškodí velké množství Evropanů. Výše sankcí se nyní liší a často jsou příliš nízké na to, aby měly požadovaný efekt. To má nová legislativa napravit.

Další kroky


Evropská komise představila 15. prosince 2020 návrh nového aktu o digitálních službách. Jeho cílem bude lépe regulovat rychle se rozvíjející prostředí digitálních služeb, a to včetně online platforem a online tržišť. K nim přijal Parlament svá doporučení 20. října 2020. Poslanci požadují více opatření k potírání nepoctivých či podvodných obchodníků prodávajících falešné, nelegální nebo nebezpečné výrobky online.