Nord Stream 2: jak rozšířit pravidla EU na plynovody ze třetích zemí 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Plynovody: stávající modře, ve výstavbě oranžově  

Odkud bere Evropa zemní plyn a jaký dopad budou mít nová pravidla na budovaný plynovod Nord Stream 2?

Parlament rozšířil působnost unijních pravidel na plynovody ze zemí, které nejsou členy EU. Plénum o směrnici hlasovalo ve čtvrtek 4. dubna. Týká se rovněž budovaného plynovodu Nord Stream 2, který má 1 200 kilometrů dlouhým potrubím přivádět plyn z Ruska přímo do Německa.

Nová pravidla pro trh se zemním plynem mají zajistit, právní jistotu provozovatelům i investorům. Jak se toho dosáhne?


Části plynovodů, které prochází územím členských států (včetně teritoriálních vod), budou muset splňovat požadavky, které v současnosti platí pro plynovody uvnitř EU:

  • Vlastnictví plynárenské přepravní sítě a vlastnictví dodávaného plynu musí být oddělené. To umožní využít kapacitu plynovodů širšímu spektru operátorů (tzn. společnostem vlastnícím přepravovaný plyn) a zprůhlední regulaci přepravních tarifů.
  • Výjimky budou možné a to po konzultaci se zainteresovanými členskými státy; bude o nich ale v konečné instanci rozhodovat Evropská komise.

„Dodávky plynu byly příliš často využívány jako politická zbraň. Nemůžeme ostatní přimět, aby toho nezneužívali, ale můžeme se bránit jasnými a konzistentními právními předpisy. Na tom stojí naše energetická unie a tato směrnice,“ řekl polský lidovecký poslanec Jerzy Buzek, který předsedá výboru pro energetiku.


Spotřeba a dovoz plynu v EU

Plyn se používá především pro vytápění domácností a výrobu elektřiny. Zemní plyn představuje čtvrtinu spotřebované energie v EU. Mnoho evropských zemí je pro dodávky plynu závislých na dovozu. Více než 70 % zemního plynu se do EU dováží a v budoucnu to bude i víc.


Kdo a kudy plyn do Evropy dodává

podle údajů ze třetího čtvrtletí roku 2018:

  • Rusko bylo hlavním dodavatelem (47 %) za Norskem (34 %), Alžírskem a Libyí (dohromady 8,6 %)
  • 89 % zemního plynu je přepravováno potrubím, zbytek loděmi ve zkapalněné podobě (LNG)
  • Téměr polovina zemního plynu dováženého do EU z Ruska jde přes Ukrajinu. Další část (20%) jde přes Bělorusko a plynovodem Nord Stream 1 přichází 30 % ruského plynu do EU.