Investice do ekologické budoucnosti 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Dobíjení aut na elektřinu v Paříži ©Georgii Timakov/AdobeStock  

Jak přesně stanovit udržitelnost a jak ji promítnout do našeho hospodářského modelu? Jedna z cest vede přes podporu ekologických investic a EU pro to připravuje nová pravidla.

Jaké aktivity se řadí mezi udržitelné? Pořádek v pojmech udělalo červnové plénum. Schválilo a sjednotilo tak klasifikaci napříč celou EU a zároveň vyzvalo firmy k aktivitám, které v budoucnu přispějí ke snaze o dosažení uhlíkové neutrality.


V platnosti je teď provizorní dohoda z prosince 2019, na konci května 2020 ji podpořil i parlamentní výbor pro životní prostředí.


Vymezení pojmů


Pro udržitelný rozvoj je klíčová ochrana přírodních zdrojů a respekt k lidským právům, stejně jako snaha o snižování vypouštěných emisí a boj s globálním oteplováním.


Významně snížit množství emisí se EU snaží už teď. Zelená dohoda pro Evropu směřuje ke klimatické neutralitě v roce 2050.


Jenže aby EU tohoto nelehkého cíle dosáhla, musí zároveň masivně investovat. Podle odhadů Evropské komise bude v následující dekádě potřeba do nových technologií dát až 260 miliard eur.


A na to veřejné zdroje stačit nebudou. Ekologické projekty budou potřebovat soukromé investory. A právě proto je potřeba nastavit jasná kritéria toho, co přesně "udržitelné" a "ekologické" znamená. Jinak hrozí riziko takzvaného natírání na zeleno – to jsou projekty, které se sice tváří ohromně ekologicky, ale ve skutečnosti to je jen fasáda.


Některé členské státy už s vymezováním pojmů začaly samy. Společná unijní terminologie by nicméně měla ulehčit orientaci všem zúčastněným: jak firmám, které hledají investory, tak investorům samotným.

Třídění odpadu při recyklaci ©Romaset/AdobeStock  

Jaké ekonomické aktivity jsou tedy udržitelné?


Nové nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic definuje šest cílů v oblasti ochrany životního prostředí – ekonomickou činnost umožňuje označit jako environmentálně udržitelnou v případě, že přispívá alespoň k jednomu z těchto cílů a výrazně neohrožuje dosahování dalších cílů.

Tento princip „nepoškozování” je důležitým kritériem. Udržitelné aktivity navíc musí respektovat lidská a pracovní práva.

Těchto šest cílů je:

  • přispívat ke zmírnění klimatické změny (to znamená vyhnout se vypouštění skleníkových plynů nebo dokonce přispívat k jejich redukci)
  • adaptovat se na klimatickou změnu (vyhnout se nepříznivému působení na klima)
  • rozumné nakládání s vodou a mořskými zdroji
  • přechod na oběhové hospodářství (soustředit se na recyklaci a opakované používání surovin)
  • neznečišťovat prostředí
  • chránit přírodní rozmanitost a ekosystémy


Jak přesně přispívají ke zlepšování životního prostředí, budou nově muset dokládat i velké firmy s víc než pětistovkou zaměstnanců a finanční společnosti, které mají ambici být označovány jako udržitelné.


Co dál?


Technická kritéria pro každý z cílů připraví Evropská komise. Pro aktivity týkající se klimatické změny by měla mít hotovo do konce roku 2020. Všechno ostatní pak do konce roku 2021. Od stanovení kritérií v každé oblasti budu mít firmy vždycky jeden jeden rok na to, aby se jim přizpůsobily.