Rizika kryptoměn a přínos legislativních opatření EU 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Jaké výhody přinese legislativa EU týkající se kryptoměn?  

Proč by EU měla regulovat kryptoměnu? A jak by takové regulace měly vypadat, aby podpořily inovace a zároveň chránily uživatele?

Využívání kryptoaktiv a technologií, které za nimi stojí, se ukázalo jako nesmírně slibný, ale zároveň velmi problematický krok. EU chce pomoci podpořit rozvoj tohoto sektoru a zároveň chránit všechny jeho uživatele.

Přečtěte si více o digitální transformaci EU.

Rizika kryptoaktiv


Kryptoaktiva umožňují bezpečné a jednoduché transakce mezi dvěma stranami bez zprostředkovatele, čímž mizí potřeba centrálního registru a institucí. I to je důvod toho, proč je tato technologie natolik přitažlivá. Celý systém je však nedostatečně regulovaný (kryptoaktiva v současnosti nespadají do působnosti právních předpisů EU), což vytváří prostor pro celou řadu rizik.

Rizika pro spotřebitele, společnosti a trhy


Při obchodování s kryptoaktivy se na lidi nevztahují pravidla EU o ochraně spotřebitele. Ti zároveň často nejsou dostatečně informováni o rizicích, kvůli čemuž mohou přijít o peníze. Rozšířené používání kryptoaktiv bez regulace může vést k finanční nestabilitě, manipulaci s trhy a finančním zločinům. Jelikož jsou transakce do značné míry anonymní, kryptoměny se ve velké míře využívají k trestné činnosti. V důsledku války na Ukrajině země EU omezily obchodování s kryptoaktivy pro použití v Rusku nebo s ruskými subjekty.

Vliv na životní prostředí


Podle odhadů se spotřeba energie bitcoinu rovná spotřebě energie malého státu. Skutečnost, že tato technologie využívá takto velké množství elektrické energie, má za následek významný negativní dopad na životní prostředí

Více informací o Zelené dohodě a opatřeních EU proti klimatickým změnám.

Přínosy nové kryptoregulace EU


EU pracuje na nových pravidlech – nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) –, která mají zvýšit potenciál kryptoaktiv a omezit související hrozby. Poslanci Evropského parlamentu přezkoumali a pozměnili návrh Komise a prozatímní dohody bylo dosaženo mezi Parlamentem a Radou v červnu 2022. Nyní se čeká na konečné schválení ze strany EP a zemí EU.

Cílem nových opatření je v zájmu podpory rozvoje a používání těchto technologií poskytnout právní jistotu, podpořit inovace, chránit spotřebitele a investory a zajistit finanční stabilitu.

Zajištění finanční stability a ochrany spotřebitele


Regulací veřejných nabídek kryptoaktiv by pravidla zajistila finanční stabilitu. Pravidla se týkají transparentnosti, zveřejňování informací, povolování a dohledu nad transakcemi. Europoslanci chtějí, aby na vydávání některých tokenů dohlížel Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro bankovnictví. Podniky obchodující s kryptoaktivy budou muset lépe informovat spotřebitele o rizicích, nákladech a poplatcích. 

Parlament také v březnu 2022 přijal pravidla o používání technologií distribuované účetní knihy, jako je například blokchain, pro obchodování s kryptoaktivy. Takové technologie umožňují záznam interakcí a přenos kryptoaktiv. Cílem této legislativy je podpořit vývoj řešení pro obchodování s kryptoaktivy při zachování vysoké úrovně finanční stability, transparentnosti a integrity trhu.

Snížení uhlíkové stopy kryptoměn


Parlament žádá Komisi, aby připravila taková opatření, která by do systému klasifikace udržitelných činností zahrnula všechny činnosti související s těžbou kryptoaktiv, které významně přispívají ke klimatickým změnám. Cílem je snížit vysokou uhlíkovou stopu kryptoměn.

Prevence používání krypto-peněz k trestné činnosti


V dubnu 2022 Parlament potvrdil zahájení jednání se zeměmi EU o opatřeních, která by umožnila sledování a identifikaci převodů kryptoaktiv s cílem zabránit jejich využívání k praní špinavých peněz, financování terorismu a pro jiné trestné činy.

Řešení daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem


V říjnu 2022 Parlament vyzval státy EU, aby lépe koordinovaly zdanění kryptoaktiv a uvedl, že musí podléhat spravedlivému, transparentnímu a účinnému zdanění, ale že by úřady měly zvážit zjednodušené daňové zacházení pro příležitostné nebo malé obchodníky a malé transakce. Poslanci uvedli, že blockchain by mohl usnadnit efektivní výběr daní.

Co jsou to kryptoaktiva, kryptoměny, tokeny a stablecoiny?

Kryptoaktiva


Kryptoaktiva jsou digitální aktiva, která se mohou používat jako prostředek výměny nebo k investování. Na rozdíl od tradičního bankovnictví nepotřebují centrální registr – jsou založeny na technologii sdíleného registru (DLT), která umožňuje bezpečné zaznamenávání transakcí skrze síť počítačů. Jsou soukromé, nevydává je, ani za ně neručí centrální banka nebo veřejný orgán. „Krypto“ v jejich názvu naznačuje bezpečnost – jsou zajištěny kryptografií.

Kryptoměny


Prvními kryptoaktivy byly bitcoiny, které byly představeny v roce 2008 jako kryptoměna – platební metoda alternativní k měnám vydávaným centrálními bankami. Do roku 2020 existovalo 5600 různých kryptoměn s odhadovanou globální hodnotou 250 miliard eur (což je stále relativně malý podíl na hodnotě všech peněz). Tato generace kryptoměn obecně není kryta aktivy, která mají vlastní hodnotu, a jejich hodnota je často poměrně volatilní, což omezuje jejich praktické využití. Často se z nich tak stává spíše forma rizikové investice než užitečná měna.

Tokeny a stablecoiny


Tokeny jsou novější kryptoaktiva, jsou digitálním vyjádřením podílů nebo práv na určitá aktiva. Obvykle se vydávají na získání kapitálu pro nové podnikatelské projekty nebo začínající podniky.

Zavedení nových produktů, jako jsou stablecoiny, které by mohly být stabilnější platební metodou, neboť jejich hodnota je kryta reálnými aktivy, přináší nové možnosti inovace a využití ve větším rozsahu. S tím se objevují také větší hrozby.

Více o tom, co dělá EU, aby využila digitální příležitosti