Sociální fond pro klimatická opatření: Jak chce Parlament zajistit spravedlivou energetickou transformaci 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

EU chce zajistit spravedlivou energetickou transformaci. Zjistěte, jak se Sociální fond pro klimatická opatření zaměřuje na pomoc těm, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

V rámci svého úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 plánuje EU zavést další požadavky na snižování emisí ve stavebnictví a dopravě. Nová pravidla podpoří lidi i podniky v investicích do alternativních zdrojů energie, lepší izolace a čisté dopravy.

Pro zajištění toho, že energetický přechod bude spravedlivý a inkluzivní, navrhla Evropská komise vytvoření takzvaného Sociálního fondu pro klimatická opatření (Social Climate Fund, SCF). Fond pomůže zranitelným domácnostem, malým podnikům a uživatelům dopravy, kteří jsou obzvláště postiženi energetickou a dopravní chudobou.

Jedná se o součástí legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

Podívejte se, co EU dělá pro snížení emisí uhlíku.

Řešení energetické chudoby


Cílem nové legislativy je zavést v celé EU společné definice energetické chudoby a chudoby mobility.

Energetická chudoba se týká domácností, které nemají přístup k základním energetickým službám umožňujícím důstojnou životní úroveň. Chudoba mobility se týká domácností, které mají vysoké náklady na dopravu nebo omezený přístup k cenově dostupným způsobům dopravy.

Parlament se snažil zaměřit na konkrétní problémy, kterým čelí například ostrovy, horské regiony a méně rozvinuté a odlehlé oblasti. Požaduje také zablokování přístupu k fondu zemím, které nerespektují základní práva nebo právní stát.

Na žádost Parlamentu bude SCF spuštěn v roce 2026, tedy rok před rozšířením systému obchodování s emisemi (ETS) na budovy a silniční dopravu (tzv. „ETS II“). Pokud budou ceny energie mimořádně vysoké, může být rozšíření ETS o jeden rok odloženo.

Část SCF bude financována z dražeb povolenek pocházejících ze systému ETS II (až 65 miliard eur) a dalších 25 % bude pokryto z vnitrostátních zdrojů (v odhadované celkové výši 86,7 miliardy eur).

Podpora bude směřovat pouze na opatření a investice, které respektují zásadu „nezpůsobit významnou škodu“ a jejichž cílem je snížit závislost na fosilních palivech.

Poté, co bylo v prosinci dosaženo dohody se zeměmi EU o vytvoření fondu v roce 2026, jej Parlament schválil v dubnu 2023. Aby text vstoupil v platnost, musí jej formálně schválit Rada )členské státy).

Jak sociální klimatický fond pomůže i vám?


Sociální fond pro klimatická opatření by měl financovat konkrétní prostředky k řešení energetické chudoby a chudoby v oblasti mobility, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, včetně:

  • snížení energetických daní a poplatků nebo poskytování jiných forem přímé podpory příjmů pro řešení rostoucích cen silniční dopravy a topných paliv
  • pobídek pro renovaci budov a přechod na obnovitelné zdroje energie v budovách
  • pobídek k přechodu ze soukromé na veřejnou dopravu, sdílení aut nebo rozvoji cyklistiky
  • podpory rozvoje trhu s ojetými elektrickými vozidly

Zjistěte více o financování zeleného přechodu