Reforma trhu s energií v EU: Ochrana před vysokými cenami 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Reforma evropského trhu s energií: ochrana před vysokými cenami  

Energetická krize a vysoké ceny elektřiny vyvolaly potřebu reformy trhu s energií v EU. Co v této souvislosti dělá Parlament?

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině způsobila v roce 2022 energetickou krizi, která vyhnala ceny na nová maxima. Pro ilustraci: evropská referenční hodnota pro elektrickou energii se ve 3. čtvrtletí 2022 pohybovala průměrně na úrovni 339 eur/MWh, což představuje meziroční nárůst o 222 %.

Vysoké ceny, bezpečnost dodávek energie a potřeba zvýšit dekarbonizaci vedly Evropskou komisi k reakci, která se 14. března 2023 promítla do návrhu reformy trhu s elektřinou.

V září 2023 tento návrh Evropský parlament podpořil a následně zahájila jednání o reformě s Radou.

Silnější ochrana spotřebitelů před kolísáním cen energií


„Touto dohodou Parlament staví občany do centra pozornosti při tvorbě trhu s elektrickou energií, zakazuje společnostem odpojovat zákazníky ze zranitelných a rizikových skupin, podporuje právo na společné využívání energie, snižuje cenové skoky a podporuje přijatelné ceny pro občany a společnosti,“ uvedl Nicolás González Casares (sociální demokrat, Španělsko), zpravodaj pro reformu struktury trhu s elektrickou energií.

Poslanci EP navrhují dále posílit ochranu spotřebitelů před nestabilními cenami. Spotřebitelé by měli mít právo na smlouvy s pevnou nebo dynamickou cenou, jakož i více informací o těchto možnostech. Cílem je zajistit stabilitu cen a zmírnit vliv náhlých cenových šoků.

Poslanci EP také chtějí, aby země EU zakázaly dodavatelům přerušit dodávky elektřiny zranitelným odběratelům nebo od nich vyžadovat používání předplacených systémů.

Ochrana spotřebitelů před manipulací s trhem s energií


Parlament také navrhuje nová opatření na lepší ochranu velkoobchodního trhu s energií v EU a na boj proti manipulaci s trhem posílením transparentnosti, mechanismů dohledu a role Agentury pro spolupráci regulačních orgánů v oblasti energetiky.

„Při naší práci jsme se řídili třemi hlavními zásadami: právní soudržností a transparentností, posíleným evropským rozměrem a posíleným trhem,“ uvedla vedoucí poslankyně Maria da Graça Carvalhová (lidovci, Portugalsko).

Další kroky


Rozhovory s národními vládami o konečné podobě reformy trhu s elektřinou v EU mohou začít, když Rada přijme svůj postoj. Rada se již dohodla na návrhu nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Poslanci doufají, že se jim podaří dosáhnout dohody před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024.