Zpravodajové, stínoví zpravodajové, koordinátoři: o kom je řeč? 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Jakou roli hrají při rozhodování o legislativních návrzích zpravodajové, stínoví zpravodajové a koordinátoři?  

Ve zprávách z Evropského parlamentu často narazíte na termín "zpravodaj" a občas slyšíte i o "stínových zpravodajích" nebo o "koordinátorech". Ti všichni hrají důležitou roli při přípravě postojů Evropského parlamentu k návrhům právních předpisů a dalším důležitým tématům projednávaným v Evropském parlamentu. Přečtěte si o nich něco víc.

Zpravodaj


Když je výbor pověřen vypracováním zprávy, nebo když se rozhodne vypracovat zprávu z vlastního podnětu, určí jednoho z poslanců - člena nebo stálého náhradníka výboru – jako zpravodaje. V Parlamentu často uslyšíte i francouzský termín rapporteur. Zpravodaj je zodpovědný za vypracování textu zprávy k návrhu právního předpisu, včetně pozměňovacích návrhů. O zprávě hlasuje daný výbor a poté celý Parlament na plenárním zasedání. Při přípravě zprávy zpravodaj jedná s dalšími poslanci a často konzultuje i s odborníky. Někdy výbor k danému tématu uspořádá zvláštní slyšení.


Stínový zpravodaj


Zpravodaj je - jako každý poslanec Evropského parlamentu - členem jedné politické skupiny, nebo je nezařazený. Ostatní politické skupiny, které chtějí sledovat postup vypracovávání zprávy, mohou určit jednoho ze svých poslanců jako stínového zpravodaje. Stínový zpravodaj hraje důležitou roli při projednávání tématu, kterého se zpráva týká, ve své politické skupině. Proto jsou stínoví zpravodajové podstatní pro vyjednávání kompromisu při přípravě zprávy.


Přečtěte si i další zprávy z Evropského parlamentu.


Koordinátor


Politické skupiny si také v každém výboru vyberou jednoho ze svých poslanců za koordinátora. Ten působí jako hlavní mluvčí své politické skupiny ve výboru. Společně s ostatními koordinátory připravuje rozhodnutí, která mají být přijata výborem, zejména když se jedná o postupy a o jmenování zpravodajů. Koordinátor také mobilizuje členy své politické skupiny pro důležitá hlasování a může jmenovat stínové zpravodaje.


Zpravodaj pro stanovisko


Pokud chce výbor, který má zprávu na starosti, tzv. gesční výbor, znát názor dalších výborů – například pokud se jedná o složité téma, které se týká oblasti činnosti několika výborů najednou - požádá je o stanovisko. Výbory požádané o stanovisko ke zprávě jmenují zpravodaje pro stanovisko.