Cena evropského občana - ocenění občanské angažovanosti 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Cena evropského občana  

Evropský parlament ocenil letos 47 občanů ze všech 28 členských států EU za jejich příspěvek k evropské integraci a podporu společných hodnot. Seznam laureátů byl zveřejněn 3. června. Vítězné osobnosti vzešly z celkově 74 kandidátů navržených národními porotami.

Místopředsedkyně Parlamentu Sylvie Guillaume (S&D, Francie) předsedala porotě, která rozhodla o výběru vítězů: "Letos porota především ocenila občany, kteří poskytují zdravotní služby a potraviny nejchudším, solidaritu, vzdělání a pomoc v boji proti radikalizaci ve společnosti a při ochraně práv osob LGBTI ... každodenní práce evropských občanů za základem pro sociální soudržnost v našich zemích a jsem ráda, že Parlament je mohl poskytnout uznání."

Po udělení cen v členských zemích bude v říjnu 2015 následovat slavnostní ocenění laureátů v Evropském parlamentu v Bruselu.

Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh.

Místopředsedkyně, Evropský parlament