Zajistit čisté a spolehlivé zdroje cenově dostupné energie je prioritou EU 2017 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Zajistit bezpečnost dodávek energie, snížit emise skleníkových plynů, podpořit energetickou úspornost a využití obnovitelných zdrojů budou priority Parlamentu i během načaté druhé poloviny jeho současného volebního období. Něco se již daří uplatňovat, jak dokládá ve videoreportáži příklad větrného parku v belgickém Asse, na dalším se teprve pracuje. Přinášíme stručný přehled chystaných iniciativ z oblasti energetiky.

Cílem EU je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 40% oproti úrovni v roce 1990. Odpovídá to také závazkům pařížské celosvětové dohody o klimatu. Jedním ze způsobů, jak přeměnit cíle v konkrétní opatření je zefektivnit obchodování s emisními povolenkami (ETS). Poslanci pracují na tom, aby pokrývalo i oblasti jako doprava, budovy, zemědělství a využití půdy, které do něj dosud nejsou zahrnuty.

Parlament také pracuje na návrzích jak zlepšit energetickou účinnost. Oproti roku 2007 bychom na tom v roce 2030 měli být o třetinu lépe. Zahrnuje to energetickou efektivnost budov a také zavedení jasnějšího a přehlednějšího označování úspornosti či naopak u domácích spotřebičů.

Dalším cílem vytyčeným do roku 2030 je podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu. Do tří let by měl představovat 27 %. Aby se to mohlo podařit, pracují poslanci na změnách směrnice pro obnovitelné zdroje. Celkově se Evropě daří snižovat svou závislost na fosilních palivech. Jeden konkrétní příklad dokumentuje videoreportáž nad tímto textem natočená v belgickém Asse, jehož 6000 domácností má proud pocházejícící z větrné energie.

Přechod na solární nebo větrnou energii znamená energii čistou, ale také méně předvídatelnou. Proto poslanci pracují na změně pravidel pro trh s elektřinou, aby se stal flexibilnějším a aby byly zajištěny stabilní dodávky.