Brexit a jeho dopad v Irsku 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Irsko bude důsledky vystoupení Spojeného království z EU postiženo velice tvrdě. Evropský parlament chce dopady brexitu na Irsko co nejvíce zmírnit.

Mezi Severním Irskem a Irskou republikou je přibližně 275 hraničních přechodů. Pro srovnání: Kdybyste jeli po východní hranici Evropské unie z Finska až do Řecka narazíte jen na 137 hraničních přechodů. Hranice v Irsku je dlouhá 500 kilometrů a vyhlídka na odchod Spojeného království z EU znamená, že se brzy stane vnější hranicí Unie. Jedná se o jednu z klíčových otázek, která musí být vyřešena v jednáních o brexitu.


Vyjednavači EU a Spojeného království se již listopadu 2018 dohodli na dohodě o vystoupení a na politické deklaraci o budoucích vztazích. Tyto dohody ovšem nebyly dosud ratifikovány. Jejich součástí je i takzvaná irská pojistka neboli backstop, která má být zárukou, aby se na ostrově neobnovila tvrdá hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

Irská pojistka má vytvořit jednotné celní území mezi EU a Spojeným královstvím a zajistit rovné podmínky pro obě strany. Pojistka garantuje také Velkopáteční belfastskou dohodu z roku 1998.  Bude aktivována pouze v tom případě, že se do konce přechodného období nepodaří najít jiné řešení.

Ve Spojeném království se tento mechanismus ukázal jako velice kontroverzní, protože jeho odpůrci se obávají, že tímto způsobem bude Brusel držet Británii v celním systému EU na neomezenou dobu. Britský premiér Boris Johnson při převzetí úřadu v létě 2019 prohlásil, že chce znovu vyjednat dohodu o vystoupení a odstranit z ní právě irskou pojistku. Evropští vyjednavači od té doby žádají Londýn, aby připravil konkrétní plány na vytvoření funkční právní alternativy k irské pojistce.


Omlouváme se, zbytek článku není prozatím k dispozici v češtině.

Ako zmierniť dopady na Írsko


Spojené kráľovstvo by malo opustiť EÚ na konci októbra 2019. Jeho odchod bez dohody by mohol mať pre obe strany veľmi negatívne dopady. Podľa oficiálnych údajov by mohli byť ekonomické dopady na Spojené kráľovstvo oveľa väčšie než na zvyšok EÚ. Na strane EÚ by najviac utrpelo Írsko. Mnoho vecí sa totiž do Írska dováža práve zo Spojeného kráľovstva a znovuzavedenie ciel by zvýšilo ich ceny. Očakávajú sa aj veľké zmeny v dodávateľských reťazcoch a celá situácia by mohla mať dopady aj na export. Vývoz tovarov do Spojeného kráľovstva predstavoval v roku 2018 až 11,5% celkového vývozu z Írska. Okrem toho existuje riziko narastajúceho napätia v Severnom Írsku.

V prípade odchodu bez dohody by sa na Írsko vzťahovali dočasné opatrenia, ktoré EÚ prijala práve pre tento prípad. Financovanie bilaterálnych mierových programov by malo pokračovať najmenej do roku 2020, aby sa zachoval mier a proces zmierenia, ktorý sa začal Veľkopiatkovou dohodou.

Hneď po tom, ako Spojené kráľovstvo aktivovalo článok 50, ktorým oficiálne oznámilo svoj úmysel opustiť EÚ, vyjadril Európsky parlament svoje obavy, čo bude s Írskom a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. Poslanci taktiež podčiarkli dôležitosť Veľkopiatkovej mierovej dohody, ktorá ukončila tridsať rokov trvajúci konflikt a ktorú v roku 1998 odobrili voliči na oboch stranách ostrova. Poslanci tieto požiadavky zopakovali vo svojom uznesení v septembri 2019.


Hraničné kontroly by boli nezmysel


Poslanci sa vo viacerých uzneseniach postavili proti tomu, aby sa na hraniciach s Írskom zaviedli hraničné konroly. Niekdajšie strážne veže a vojenské kontrolné stanoviská boli po dvadsiatich rokoch relatívneho mieru rozmontované a cez hranicu dnes denne prúdia desaťtisíce ľudí dochádzajúcich do práce.

Pacienti z Írska chodia na rádioterapiu do Severného Írska a deti z Belfastu choré na srdce operujú v Dubline. Približne tretina mlieka zo Severného Írska sa spracováva v Írsku a 40% kureniec z juhu zas na severe.

Pivo Guinness, známe na celom svete, sa síce varí v Dubline, no do fliaš a plechoviek ho plnia na severe ostrova. Odtiaľ potom cestujú naspať na juh, odkiaľ sa aj vyvážajú. Na celom ostrove je jeden trh s elektrinou.


„Nikdy nedovolíme, aby Írsko trpelo“


„Táto hranica spôsobila chaos, nenávisť a násilie. Zredukovať ju na čiaru na mape preto bolo veľkým úspechom,“ povedal poslancom írskeho parlamentu v septembri 2017 počas svojej návštevy v Dubline Guy Verhofstadt, parlamentný koordinátor pre Brexit. „Nikdy nedovolíme, aby Írsko trpelo kvôli rozhodnutiu Spojeného kráľovstva,“ ubezpečil ich.

Všetci ľudia narodení v Severnom Írsku majú nárok na írske a tým pádom aj európske občianstvo. V októbri 2017 prijal parlament uznesenie, kde sa uvádza, že obyvateľom Severného Írska sa nesmú klásť žiadne prekážky pri užívaní ich práv, ktoré majú ako občania EÚ. Parlament tu pripomína aj to, že otázka hraníc si bude vyžadovať riešenie na mieru.


Úloha Európskeho parlamentu


Ešte predtým, ako sa začnú diskusie o budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, chce Únia najprv vyjasniť otázky práv občanov, finančného vyrovnania a Írska. Dohodu o vystúpení, ktorá bude výsledkom rokovaní, bude musieť odobriť aj Európsky parlament.

V septembri 2019 poslanci prijali uznesenie, kde avizovali, že neschvália dohodu, ktorá by neobsahovala backtop. Sú však ochotní vrátiť sa k pôvodnému návrhu EÚ, ktorý počítal s backstopom len pre Severné Írsko. Okrem toho sú pripravení rokovať aj o iných riešenia za podmienky, že sú legálne, operatívne a v súlade s princípmi EÚ.Další informace o stanoviscích a roli EP v jednáních o brexitu.