Evropská ombudsmanka: vyřizuje stížnosti a zajišťuje transparentnost 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Čím se zabývala evropská ombudsmanka v minulém roce  

Setkali jste se s chybou v úředních postupech Evropské instituce? Ombudsmanka vám může pomoct.

Poslanci zdůrazňují, že je potřeba posílit transparentnost všech evropských institucí. V souvislosti s brexitem, migrační krizí a ekonomickými problémy, kterým EU čelí, je to zejména důležité. V tomto kontextu vyzdvihují významnou roli ombudsmanky.

 

Plénum probíralo 15. listopadu zprávu o činnosti ombudsmanky za rok 2016 a přijalo usnesení 16. listopadu.


Ombudsmanka EU Emily O’Reilly: Kdo to je a čím se zabývá


Na úřad unijního ombudsmana se můžete obrátit, když máte problém s přístupem k dokumentům EU, čekáte na platbu od unijního úřadu nebo máte jakoukoliv jinou stížnost na jednu z institucí. 

 

Parlament jmenuje ombudsmana na dobu svého volebního období. Emily O'Reilly, původně ombudsmanka v Irsku, nastoupila do úřadu Evropského veřejného ochránce práv 1. října 2013. Zabývá se šetřením možných případů nesprávného úředního postupu, diskriminace, zneužití moci, odmítnutí podat informace nebo jejich nedostatku, zbytečného zdržování ze strany evropských institucí - a to vše buď z vlastní iniciativy, nebo v reakci na stížnosti od občanů.

Emily O’Reilly  

Jak se s ombudsmankou spojit?

 

Občané a obyvatelé EU, firmy a sdružení se sídlem v EU mají právo podat stížnost. Mohou tak učinit i v případě, že se jich záležitost osobně netýká. Stížnost je potřeba podat do dvou let od události a musí jí předcházet přímý kontakt s implikovanou institucí. Úřad ombudsmana se nezabývá stížnostmi proti národním, regionálním a lokálním úřadům a na Evropský soudní dvůr se vztahuje výjimka.

 

V roce 2016 ombudsmanka pomohla 15 797 občanům


Mezi nejčastější stížnosti patří: transparentnost a přístup veřejnosti k dokumentům (29,6 %), správné řízení personálních otázek EU (25,2 %) a kultura služeb (25,1 %).

 

Nejvíce dotazů se týkalo Komise (58,8 %), agentur EU (12,3 %), Parlamentu (6,5 %) a Evropského úřadu pro výběr personálu EPSO (5,7 %). Většina stížností přišla ze Španělska (308), Polska (163) a Belgie (150).