Parlament změnil své vnitřní předpisy, klíčoví poslanci budou hlásit schůzky s lobbisty 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Poslanci upravili jednací řád Parlamentu  

Více transparentnosti a otevřenosti: poslanci si schválili pravidla, podle nichž musí při přípravě stanovisek Parlamentu zveřejňovat své schůzky s lobbisty.

Parlament 31. ledna schválil změnu svých interních pravidel. Upravený jednací řád zprůhlední schůzky poslanců se zástupci zájmových skupin, kterých se týká legislativa, na jejíž přípravě se daný poslanec podílí.


Koho se nová pravidla týkají


Styky s lobbisty budou muset na internetových stránkách Parlamentu zveřejňovat zpravodajové a stínoví zpravodajové konkrétního návrhu a také předsedové výborů. Všichni další poslanci jsou ke zveřejňování informací o podobných schůzkách také vyzváni.

„Tato pravidla pomohou tomu, aby byl Parlament otevřenější, transparentnější a více odpovědný občanům,“ řekl zpravodaj návrhu, britský socialista Richard Corbett.

Klíčoví poslanci: zpravodaj, stínový zpravodaj, předseda výboru 
  • Zpravodaj: poslanec, který navrhuje postoj Parlamentu k určitému tématu. Promítá do něj jednak svá stanoviska, ale zároveň musí najít dostatečnou politickou podporu mezi kolegy. 
  • Stínoví zpravodajové: sledují konkrétní návrh z pohledu své politické skupiny. Navrhují pozměňovací návrhy, které odráží stanovisko jejich skupin, a snaží se najít kompromis na podobě textu, o kterém nejprve hlasuje výbor a následně plénum.  
  • Zpravodajové a předsedové výborů vyjednávají s Radou (zástupci členských států) a Komisí o konečné podobě legislativy. 

Jak posílit transparentnost na evropské úrovni


Parlament se snaží zvýšit transparentnost evropských institucí a v tomto duchu jedná s Komisí a Radou o posílení Rejstříku transparentnosti – veřejného registru lobbistů, kteří jednají s institucemi EU.


Za Parlament vede jednání předsedkyně výboru pro ústavní záležitosti, polská konzervativní poslankyně Danuta Hübner a místopředsedkyně Parlamentu, francouzská socialistka Sylvie Guillaume. Poslankyně očekávajá, že pravidla schválená Parlamentem dodají nový impuls jednáním mezi institucemi, která v posledních měsících ustrnulo.


„Skvělá zpráva! Většina Parlamentu podpořila opatření zvyšující transparentnost legislativního procesu. Musíme obnovit vyjednávání o Rejstříku transparentnosti. Čas nás tlačí,“ uvedla na Twitteru místopředsedkyně Guillaume.

„Teď je míč na straně Komise. Práci na Rejstříku transparentnosti musíme dokončit to konce našeho mandátu,“ dodala polská poslankyně Danuta Hübner s odkazem na blížící se květnové evropské volby.


Nová pravidla o zveřejňování schůzek se začnou v EP uplatňovat od 11.2.2019.