Kdo předsedá výborům 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Výbory jsou srdcem legislativní práce Parlamentu. Koho si zvolily za své předsedy a předsedkyně zjistíte v této infografice.

20 výborů a 2 podvýbory - kdo jim předsedá?  

Parlament má dvacet stálých výborů a dva podvýbory. Každý výbor si volí své vedení - předsedu a čtyři místopředsedy - na funkční období dvou a půl let. Stalo se tak na ustavujících schůzích v první půli července.

Politické složení výborů odráží složení celého Parlamentu.

4 čeští místopředsedové

Mezi místopředsedy jsou v tomto funkčním období zastoupeni čtyři poslanci za Česko: Ve výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil, v hospodářském výboru Luděk Niedermayer, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu Martina Dlabajová a ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci Tomáš Zdechovský.

Výbory pracují na evropské legislativě: přijímají zprávy, pozměňují jednotlivé návrhy evropských zákonů pocházející od Evropské komise, jmenují týmy pro vyjednávání s členskými státy (Radou) o právních předpisech EU. Přijímají také zprávy z vlastního podnětu, pořádají slyšení s odborníky a dohlížejí na ostatní orgány a instituce Unie.

Největší výbor má 76 členů - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - a nejmenší 25 - Výbor pro právní záležitosti.