Schmit, Urpilainen, Wojciechowski, Johansson a Kyriakides předstoupí na slyšení 1. října 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

V úterý 1. října se v Parlamentu koná pět slyšení. Před výbory předstoupí kandidáti Lucemburska, Finska, Švédska, Polska a Kypru.

Kandidáti pozvaní na slyšení 1.10.2019  

Nicolas Schmit (Lucembursko), Jutta Urpilainen (Finsko), Janusz Wojciechowski (Polsko), Ylva Johansson (Švédsko) a Stella Kyriakides (Kypr) přijdou na slyšení do různých výborů Parlamentu 1. října mezi devátou hodinou ranní a půl desátou večer.


Evropský Parlament schvaluje novou Komisi. Hlasování o kolegiu jako celku předchází prověření každého jednotlivého kandidáta, navrženého předsedkyní Ursulou von der Leyen, v parlamentních výborech.


Každý kandidát je pozván na tříhodinové slyšení, které je plně veřejné a bude přenášeno online. Slyšení pořádá jeden výbor nebo více výborů dohromady podle toho, jaká je agenda daného kandidáta. Takže například Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a transparentnost”, předstoupí 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody.

Série slyšení začala první trojicí v pondělí 30. září. Poslední tři slyšení - kdy přijdou na řadu takzvaní výkonní místopředsedové - proběhnou 8. října.

Čtěte více o postupu slyšení

Slyšení v úterý 1. října