Kandidáti Reynders, Dalli, Goulard, Ferreira a Lenarčič na slyšeních 2. října 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Kanidáti na komisaře z Belgie, Malty, Francie, Portugalska a Slovinska předstoupí před parlamentní výbory ve středu 2. října.

Kandidáti pozvaní na slyšení 2.10.2019  

Třetí den slyšení kanidátů na komisaře v parlamentních výborech přijdou na řadu: Belgičan Didier Reynders, Malťanka Helena Dalli, Francouzka Sylvie Goulard, Portugalka Elisa Ferreira a Slovinec Janez Lenarčič.

Obstojí test poslanců, zda mají dostatečné znalosti svojí agendy a budou schopni splnit očekávání voličů? Slyšení v různých výborech Parlamentu jsou veřejná a probíhají 2. října mezi devátou hodinou ranní a půl desátou večer.


Evropský Parlament schvaluje novou Komisi jako celek. Finálnímu hlasování o takzvaném kolegiu předchází prověření každého jednotlivého kandidáta, navrženého předsedkyní Ursulou von der Leyen, v parlamentních výborech.


Každý kandidát je pozván na tříhodinové slyšení, které je plně veřejné a přenášené online. Slyšení pořádá jeden výbor nebo více výborů dohromady podle toho, jaká je agenda daného kandidáta. Takže například Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a transparentnost”, předstoupí 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody.

Série slyšení začala první trojicí v pondělí 30. září. Poslední tři slyšení - kdy přijdou na řadu takzvaní výkonní místopředsedové - proběhnou 8. října.

Čtěte více o postupu slyšení


Slyšení ve středu, 2. října