Kandidáti Gentiloni, Simson, Sinkevičius, Hahn, Schinas a Šuica na slyšeních 3. října 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Kanidáti na komisaře z Itálie, Estonska, Litvy, Rakouska, Řecka a Chorvatska předstoupí před parlamentní výbory ve čtvrtek 3. října.

Kandidáti pozvaní na slyšení 3.10.2019  

Čtvrtý den slyšení kanidátů na komisaře v parlamentních výborech bude co do počtu zatím nejvíc nabitý. Přijde na řadu šest kandidátů: Paolo Gentiloni (Itálie), Kadri Simson (Estonsko), Virginijus Sinkevičius (Litva), Johannes Hahn (Rakousko), Margaritis Schinas (Řecko), Dubravka Šuica (Chorvatsko).

Obstojí test poslanců, zda mají dostatečné znalosti svojí agendy a budou schopni splnit očekávání voličů? Slyšení v různých výborech Parlamentu jsou veřejná a probíhají 3. října mezi devátou hodinou ranní a půl desátou večer.


Evropský Parlament schvaluje novou Komisi jako celek. Finálnímu hlasování o takzvaném kolegiu předchází prověření každého jednotlivého kandidáta, navrženého předsedkyní Ursulou von der Leyen, v parlamentních výborech.


Každý kandidát je pozván na tříhodinové slyšení, které je plně veřejné a přenášené online. Slyšení pořádá jeden výbor nebo více výborů dohromady podle toho, jaká je agenda daného kandidáta. Takže například Věra Jourová, která má mít na starost “hodnoty a transparentnost”, předstoupí 7. října před výbory pro ústavní otázky a pro vnitro a občanské svobody.

Série slyšení začala první trojicí v pondělí 30. září. Poslední tři slyšení - kdy přijdou na řadu takzvaní výkonní místopředsedové - proběhnou 8. října.

Čtěte více o postupu slyšení

Slyšení ve čtvrtek, 3. října