Koronavirus: Jak postavit Evropu zpátky na nohy? 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Covid-19: 10 věcí, které EU dělá pro hospodářské oživení ©Adobe Stock/siraanamwong  

Pandemie koronaviru je velká rána pro evropské hospodářství. Co děla Unie pro restart ekonomiky a pomoc Evropanům?

Časová osa: EU proti koronaviru


1. Masivní investice do ekonomiky


750 miliard eur navrhla Evropská komise jako finanční injekci, která by měla evropskou ekonomiku nabudit. Peníze jsou součástí přepracovaného dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021 až 2027. Next Genereation EU je plán, kterým Komise celou svou snahu zastřešila. Počítá s výhodnými půjčkami na finančních trzích. Parlament sice plán obnovy podpořil, ale trvá na tom, že Zelená dohoda pro Evropu musí stát v jeho centru a že nákladná obnova by neměla nijak zatížit budoucí generace.

Premiéři a prezidenti zemí EU dosáhli shody na návrhu dlouhodobého rozpočtu a balíčku obnovy v červenci. Poslanci uvítali dohodu tohoto summitu, ale nesouhlasí se škrty. Parlament je připraven neudělit svůj souhlas, pokud nebude návrh dlouhodobého rozpočtu zlepšen podle jeho požadavků.


2. Podpora zdravotnictví

Klíčem k řešení současné i potenicální budoucí zdravotnické krize je posílení schopnosti EU reagovat. Aby byla Evropa schopná vyrovnat se s dopady pandemie, zahájila EU nový program EU4Health (či EU pro zdraví), který posílí systémy zdravotní péče členských států a podpoří inovace a investice v tomto odvětví. EU4Health je součástí plánu obnovy Next Generation EU. Parlament trval na vytvoření nového samostatného evropského programu v oblasti zdraví.

3. Malé a střední podniky


99 % veškerého byznysu Unie představují malé a střední podniky. Z tohoto čísla je naprosto jasné, jak důležitou roli právě ony hrají ve snaze znovu probudit ekonomiku Unie. Už na samém začátku pandemie dostaly bezmála 8 miliard eur, další miliarda jde z Evropského fondu pro strategické investice ve formě pobídek pro banky a další finanční subjekty - aby evropským malým a středním podnikům poskytly potřebnou likviditu.


4. Odvracení hrozby nezaměstnanosti


I na zaměstnání pandemie tvrdě dopadla. Počty nezaměstnaných dramaticky rostly. K ochraně živobytí pracovníků a zaměstnanců během pandemie, a to včetně mladých lidí, začal sloužit nástroj zvaný SURE. Členským zemím poskytl 100 miliard eur na to, aby jejich zaměstnavatelé nepropouštěli. Hlavním cílem bylo pokrýt náklady na udržení lidí v práci – i když odpracují méně hodin.


5. Cestování, turistický ruch a kultura


Právě turismus utrpěl jednu z nejtěžších ztrát. Evropa je na turistickém seznamu destinací číslo jedna. A proto zavedla celou sérii opatření, kterými se rozhodla cestovní ruch z koronakrize vyvést. Je připravena v tom pokračovat i v dalších letech. Podpory se dočkaly i dopravní společnosti

Opatření přijatá k řešení nákazy téměř zastavila kulturní činnost a Parlament požaduje na pomoc tomuto odvětví cílenou podporu.


6. Jednodušší pravidla pro bankovní půjčky


Aby banky mohly rychle a účinně poskytnout nutné finance jak lidem, tak podnikům, slouží dočasná úprava některých pravidel. Ta - ve zkratce - umožní poskytovat půjčky za mnohem příznivějších podmínek.


7. Zemědělství a chov ryb


Aby se během pandemie předešlo výpadkům v zásobování potravinami, schválil Parlament opatření na pomoc zemědělcům a rybářům. Byla to třeba podpora těch, kdo byli za nouzového režimu nuceni činnost pozastavit i víc peněz pro jednotlivé státy na to, aby samy své podnikatele podržely. Speciálně šly peníze také vinařům, ovocnářům a zelinářům.


8. Pomoc jednotlivým zemím


Aby se i samy členské státy s pandemii co nejlépe popasovaly, spustila EU investiční iniciativu pro reakci na koronavirus. Ta zprostředkuje zhruba 37 miliard eur ze strukturálních fondů a pošle je do unijních zemí jako okamžitou pomoc s následky krize.


9. Uvolnění pravidel státní podpory


Neprodleně poté, co se pandemie začala šířit Evropou, spustila EU dočasný rámec státní podpory – který zajistil, aby trpící podniky mohly i pod náporem tak tíživých podmínek dál fungovat. K dispozici je až 800 tisíc eur na společnost.


10. Ochrana evropských firem před skupováním zahraničními investory


Pandemie za sebou nechala společnosti oslabené, na míle daleko od dobré kondice. Aby se i v takto zuboženém stavu dokázaly ubránit snahám o převzetí zahraničními investory, vyzval Parlament k dodržování pravidel férové soutěže. EU současně vydala pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a vyzvala je, aby důkladně prověřovaly investice ze zemí mimo EU, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.


10 kroků EU v boji proti koronaviru