Modrá karta EU: Nová pravidla mají přilákat vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Přečtěte si, jak chce EU zatraktivnit evropskou modrou kartu, která umožňuje vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům působit v Evropské unii.

Během zářijového plenárního zasedání poslanci schválili reformu směrnice o takzvané modré kartě EU. Ta umožňuje zaměstnávat vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí v rámci Unie.

Původní podoba směrnice pochází z roku 2009. Reformu navrhla Komise už v roce 2016, ale až v květnu 2021 se na změně pravidel předběžně dohodli vyjednavači Parlamentu a Rady (členských států). Chtějí, aby podmínky pro zaměstnávání lidí ze třetích zemí v zemí EU byly pro zaměstnavatele snazší. Jedná se o jedinou legislativní úpravu v oblasti legální pracovní migrace na evropské úrovni za posledních několik let. 

Nová modrá karta EU


Revidovaná směrnice přináší flexibilnější kritéria pro vstup a pobyt v EU. Snížila se například minimální požadovaná výška platu žadatele. Držitelé modré karty budou mít více práv, zjednoduší se například jejich mobilita v rámci EU a zrychlí se i postupy pro přijímání jejich rodin. 

Počet obyvatel EU v produktivním věku klesne v roce 2070 na 292 milionů. V roce 2016 jich přitom bylo ještě 333 milionů. Tento pokles bude mít značný vliv na pracovní sílu Unie. Právě z toho důvodu je potřeba reformovat systém modré karty s cílem ulehčit zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU. 

Přečtěte si více o migrační politice EU.

Uchazečům o modrou kartu bude po aktualizaci pravidel stačit předložit platnou pracovní smlouvu na nejméně šest měsíců, namísto současných 12. Minimální platová hranice pro žádost se sníží na 1 až 1,6násobek průměrné hrubé roční mzdy.

Držitelé modré karty se po prvním roce práce v zemi, v níž se poprvé usadili, budou moci snadněji přesouvat z jednoho státu EU do druhého. Jejich rodina je bude moci doprovázet.

Aktualizovaná pravidla zároveň umožní uprchlíkům a žadatelům o azyl, kteří se v současnosti nachází v některém ze států sedmadvacítky, požádat o modrou kartu v ostatních členských státech a nejen tam, kde jim byl udělen azyl, jak tomu bylo až doposud.

Snížením kritérií pro přijetí a posílením práv držitelů modré karty a jejich rodin Parlament cílí na to, že se zvýší atraktivita modré karty EU.

Výjimky


Země EU budou moci odmítnout obnovit žádosti o modrou kartu v případě prokázaného ohrožení veřejné bezpečnosti. Před vydáním karty budou moci zohlednit domácí trh práce, například vysokou nezaměstnanost.

Modrá karta umožňuje vysoce kvalifikovaným pracovníkům ze zemí mimo EU žít a pracovat v kterékoli zemi Unie s výjimkou Dánska a Irska.

Více o nových pravidlech se dozvíte ve videu.

Přečtěte si více o migraci v EU