70 let Evropského parlamentu 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropská parlament slaví 70. výročí svého vzniku – 70 let demokracie v praxi – od prvního zasedání v roce 1952 až po silnou instituci fungující v době mnoha nových výzev.

Před 70 lety se ve Štrasburku konalo první zasedání Společného shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli – zárodku Evropského parlamentu v takové podobě, jak jej známe dnes.

V následujících desetiletích se sdružení šesti zakládajících zemí rozšířilo na unii 27 členských států, které se zavázaly k dodržování demokratických zásad, základních práv, hospodářské stability a růstu. Parlament byl klíčovým aktérem ve vývoji EU a během tohoto období se jeho počet zvýšil ze 78 zástupců členských států v roce 1952 na dnešních 705 přímo volených poslanců.

„Za 70 let se Shromáždění postupně přeměnilo z poradního orgánu s omezenými pravomocemi na skutečnou instituci podporující evropskou demokracii a vyjadřující evropské veřejné mínění,“ uvedla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová během zářijového plenárního zasedání.

Jako jediný přímo volený, mnohojazyčný, politicky různorodý a mnohonárodnostní parlament na světě je důležitým prostorem pro politickou diskusi a rozhodování a má legislativní a rozpočtové pravomoci, které se týkají milionů občanů EU.

„Vzhledem k pokračující válce na Ukrajině, která ničí, zabíjí a podkopává politickou vůli lidu, je nyní, více než kdy jindy, nutné podpořit demokratický hlas lidu a demokratické evropské hodnoty, které tento Parlament zastává,“ řekla předsedkyně.

V úterý 22. listopadu v 11.30 hodin si Parlament během slavnostního ceremoniálu připomene historické a legislativní milníky posledních 70 let.