Všechny priority 

Nejnovější priority 

       
Priorita 

Priorita 
Terorismus 
Společná hrozba 

Kontrola vnějších hranic, boj proti radikalizaci, zastavit toky peněz pro teroristy: Evropský parlament se zasazuje za koordinovaná a efektivní opatření proti terorismu.

Další články: