Budoucí vztahy EU a UK: Měli bychom být ambiciózní, říká koordinátor Verhofstadt 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

O brexitové dohodě o vystoupení hlasuje plénum ve středu 29. ledna. Přečtěte si rozhovor s koordinátorem Parlamentu pro brexit Guy Verhofstadtem, o dalších vztazích a „nulovém dumpingu“.

Brexit: rozhovor s Guy Verhofstadtem, belgickým liberálem a koordinátorem EP pro brexit  

Jedním z cílů dohody o vystoupení je chránit práva občanů. Jak budou zajištěna?


Práva občanů jsou chráněna na několika úrovních. Zaprvé, na úrovni samotné dohody o vystoupení. Evropskému parlamentu se podařilo začlenit všechny výhody a práva sociálního zabezpečení do dohody o vystoupení, jakož i práva budoucích dětí a soudní dohled ze strany Evropského soudního dvora.


Za druhé jsme rovněž zajistili práva občanů při registraci k pobytu pro občany EU (EU Settlement Scheme), který Spojené království zavedlo. Například že Evropané nebudou muset platit poplatek za to, aby získali status usazené osoby „settled status“. Zajistili jsme, že stačí jedna žádost na rodinu a že jsou britské úřady mírnější ve vyžadovaných dokladech k prokázání pobytu.


Za třetí jsme získali ujištění od orgánů Spojeného království o spravedlivém provádění dohody o vystoupení i mechanismu řešení sporů – té praktické stránky práv občanů.


Stále existují nevyřešené otázky, jako je potřeba fyzického dokumentu prokazujícího, že máte „settled status“ a existence skutečně nezávislého monitorovacího orgánu. Evropský parlament je každopádně odhodlán využít jednání o budoucích vztazích, aby zajistil tyto praktické aspekty občanských práv Evropanů v Británii.


Spojené království opouští EU dne 31. ledna, samozřejmě to však nebude konec spolupráce. Jak vidíte budoucí vztahy?


V ideálním případě bychom měli mít možnost uzavřít se Spojeným královstvím dohodu o volném obchodu. Nejen „nulové celní sazby“ a „nulové kvóty“, ale také „nulový dumping“. To znamená, že v budoucích obchodních vztazích by měly být plně respektovány evropské sociální a environmentální standardy.


Pokud toho dosáhneme, bude snad dostatečná důvěra na to, abychom se posunuli ke skutečné dohodě o přidružení s více než pouze hospodářským pilířem, ale zahrnující také spolupráci v oblasti policejních záležitostí, obrany, výměny zpravodajských informací a spolupráci v zahraniční politice. Měli bychom být ambiciózní, protože v dnešním světě skutečně potřebujeme vzájemnou podporu.


Jak může Parlament přispět do budoucích vztahů s Británií?


Parlament bude zapojen do jednání o budoucích vztazích prostřednictvím koordinační skupiny pro Spojené království, která nahradí řídící skupinu pro brexit od 1. února.


Potřebujeme však také parlamentní dohled nad smíšeným výborem složeným ze zástupců vlády Spojeného království a Evropské komise. Tento smíšený výbor bude rozhodovat o výkladu dohody o vystoupení, včetně práv občanů. Proto je nezbytné, aby Evropský parlament spolu s britskou Dolní sněmovnou získaly demokratický dohled nad tím, co a jak tento smíšený výbor rozhoduje.