Budoucnost EU: Evropský parlament načrtnul svou vizi 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Je Evropská unie schopná vyrovnávat se s aktuálními výzvami, nebo je potřeba ji reformovat? Podle poslanců je nutné zavést změny, jejichž cílem je zvýšit akceschopnost Unie, obnovit důvěru občanů a posílit hospodářskou odolnost. Parlament přijal 16. února trojici usnesení, v nichž formuluje své návrhy.

V první řadě se nabízí plné využití všech nástrojů, které umožňuje Lisabonská smlouva. Celkové zefektivnění Unie je však podle poslanců možné dosáhnout jen hlubší reformou zakládajících smluv.

Kde ještě Unie plně nevyužívá, co její smlouvy nabízí? Na to se soustředí zpráva o využití potenciálu Lisabonské smlouvy od italské socialistky Mercedes Bresso a něměckého lidovce Elmar Broka.

Belgický liberál Guy Verhofstadt se v této souvislosti věnoval otázce, jaké reformy současného smluvního rámce EU by bylo potřeba.

Triptych doplňuje zpráva německého lidovce Reimera Bögeho a francouzské socialistky Pervenche Berès, která se zabývá rozpočtovou kapacitou pro eurozónu a tím, jak sblížit ekonomiky zemí platících eurem a posílit odolnost společné měny vůči šokům.