Změny klimatu 
Naléhavá opatření proti změnám klimatu a jejich důsledkům 

Společnost  Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   

Články, videa, infografiky ilustrují, jak se snaží Parlament přispět k boji se změnami klimatu a k naplňování závazků Pařížské dohody

Sdílet tuto stránku: 

Články 

       

Zmírnění změn klimatu a jejich dopadů je pro Parlament dlouhodobě zásadní téma. Nabízíme přehled hlavních opatření, základní data a odkazy na další informace.

       

Kdy se začalo jednat o nutnosti snižovat emise a přijmout opatření proti změnám klimatu? Jaké byly milníky a hlavní iniciativy? Zjistíte v naší interaktivní časové ose.

       
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Poslanci se ve středu sešli na mimořádném plenárním zasedání, aby prodiskutovali návrh Evropské komise k dosažení klimatické neutrality v EU.

       

Jak přesně stanovit udržitelnost a jak ji promítnout do našeho hospodářského modelu? Jedna z cest vede přes podporu ekologických investic a EU pro to připravuje nová pravidla.

       

Financování ze strany EU pomůže regionům zotavit se z krize koronaviru, zmírnit sociální nerovnosti, vytvoří nová pracovní místa a přinese ekologická řešení.

Videa 

       
(Délka trvání videa:) 

Články 

       

Země Evropské unie se snaží snižovat emise skleníkových plynů v zájmu boje proti změnám klimatu. Shrnujeme o jaké sektory a iniciativy se konkrétně jedná.

Články 

       

Jaké jsou dopady klimatických změn v Evropě? Regionální dopady, hlavní znečišťovatelé, redukce skleníkových plynů a další statistiky shrnujeme v tomto článku.

Články 

       

K ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale také lidského života, chce Unie zlepšit a zachovat stav biodiverzity na kontinentu. V našem videu zjistíte, jak toho má v plánu dosáhnout.