Změna klimatu 
Opatření a kroky k řešení změny klimatu a jejích důsledků 

Společnost  Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   

Co dělá Evropský parlament pro to, aby EU splnila své ambiciózní cíle v boji proti změně klimatu?

Sdílet tuto stránku: 

Články 

       

Zmírnění změn klimatu a jejich dopadů je pro Parlament dlouhodobě zásadní téma. Nabízíme přehled hlavních opatření, základní data a odkazy na další informace.

Videa 

Články 

       

Přečtěte si, jaká opatření Evropská unie přijímá, aby dosáhla svých cílů v oblasti snižování emisí uhlíku v rámci balíčku Fit for 55 do roku 2030.

Videa 

Články 

Články 

Články 

Videa 

       
(Délka trvání videa:) 

Články 

       

Jak přesně stanovit udržitelnost a jak ji promítnout do našeho hospodářského modelu? Jedna z cest vede přes podporu ekologických investic a EU pro to připravuje nová pravidla.

       

Financování ze strany EU pomůže regionům zotavit se z krize koronaviru, zmírnit sociální nerovnosti, vytvoří nová pracovní místa a přinese ekologická řešení.

Články 

       

Jaké jsou dopady klimatických změn v Evropě? Regionální dopady, hlavní znečišťovatelé, redukce skleníkových plynů a další statistiky shrnujeme v tomto článku.

       

Kdy se začalo jednat o nutnosti snižovat emise a přijmout opatření proti změnám klimatu? Jaké byly milníky a hlavní iniciativy? Zjistíte v naší interaktivní časové ose.

Infografiky o životním prostředí