Jak klimatická změna ovlivňuje Evropu (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Změna klimatu ovlivňuje lidské zdraví, životní prostředí i hospodářství. Její důsledky pozorujeme napříč Evropou. Chcete-li se dozvědět víc, prohlédněte si naši infografiku.

Změna klimatu se týká celé Evropy, ale v různých částech se projevuje rozdílně.  

Dopady klimatické změny pociťují všechny regiony v Evropě, i když se všude projevují jinak. Přestože jsou její důsledky především škodlivé, někde přináší i užitek. Zatímco země na jihu Evropy trpí stále častěji suchem, tak v severní Evropě se například zlepšují podmínky pro zemědělství. V kontinentálních oblastech, kde leží i Česká republika, je patrný nedostatek deště v letních měsících a celkově větší výkyvy počasí.

Prohlédněte si na naši mapu, která ukazuje možné dopady na jednotlivé regiony.

O infografice

Mapa ukazuje, jak by mohla klimatická změna zasáhnout různé části Evropy. Použita byla data ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí.

O příčinách klimatické změny v Evropě se dozvíte v naší infografice o vypouštění skleníkových plynů jednotlivými státy a průmyslovými odvětvími do atmosféry.