Nová auta budou ekologičtější. Poslanci schválili přísnější limity emisí CO2 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Emisní normy pro oxid uhličitý u nových osobních aut se mají snížit o 37,5 % do roku 2030. Přečtěte si, jaké limity CO2 pro dopravu Parlament schválil.

Doprava znečišťuje náš vzduch stále víc ©APimages/European Union-EP  

Proč je to potřeba zpřísnit pravidla


Osobní auta a dodávky mají na svědomí přibližně 15 % emisí CO2 v EU a doprava je jediným odvětvím, ve kterém se stále zvyšují emise. Doprava zkrátka znečišťuje náš vzduch stále víc, protože se od roku 1990 emise nepodařilo snížit.

Zpřísnění takzvaných výkonnostních emisních norem automobilů by jednak prospělo našemu zdraví a ovzduší a taky pomohlo k dosažení klimatických cílů EU do roku 2030. Navíc když vaše auto vypouští z výfuku méně zplodin, má to přímou úměru ke spotřebě paliva, takže s „čistším“ autem budete mít nižší výdaje za pohonné hmoty.


Současná situace


Nedávné údaje Evropské agentury pro životní prostředí ukazují, že po období poklesu v uplynulých letech vzrostly v loňském roce průměrné emise nových automobilů na 118,5 g CO2 na kilometr. Podle současných pravidel nesmí průměrné nové vozidlo v roce 2021 vyprodukovat více než 95 g CO2 na kilometr. Pro srovnání: V roce 2017 byly například v Česku průměrné emise vozidla 127,7 gramů CO2 na kilometr.

V posledních letech je také na našich silnicích vidět víc elektromobilů, ale stále tvoří celkově méně než 1,5 % nových registrací.


Jaké jsou nové cíle pro snížení emisí?


Evropská komise navrhla snížit v současnosti stanovený limit od roku 2025 o dalších 15 % a od roku 2030 o 30 %. Parlament a Rada (ministři členských zemí) se shodly na ambicioznějším cíli: snížit emise CO2 u nových automobilů o 37,5 % a o 31 % u nových dodávek do roku 2030. Parlament nové nařízení přijal na plenárním zasedání 27. března. Dne 18. dubna schválili poslanci také návrh na snížení emisí CO2 z nových nákladních vozidel o 30% do roku 2030 ve srovnání s emisními úrovněmi roku 2019.


Další postup


Nařízení ještě musí formálně schválit Rada (členské země). Po jeho zveřejnění v Úředním věstníku vstoupí v platnost o 20 dní později.