Ekologičtější auta a dodávky: Poslanci navrhují přísnější limity emisí CO2 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Aby bylo možné do roku 2035 dosáhnout nulových emisí na silnicích, navrhují europoslanci zpřísnit limity CO2 pro osobní automobily a dodávky.

podpořili cíl Komise týkající se nulových emisí do roku 2035Sektor dopravy je jediným odvětvím, v němž výše emisí skleníkových plynů zůstává i dnes vyšší než v roce 1990. Úroveň dokonce vzrostla o více než 25 %. Na dopravu zároveň připadá pětina celkových emisí EU. Největší podíl na emisích z dopravy má silniční doprava, která byla v roce 2021 zodpovědná za 72 % všech emisí skleníkových plynů v kategorii vnitrostátní a mezinárodní dopravy v EU.

Aby EU dosáhla svých cílů v oblasti klimatu, reviduje předpisy v odvětvích, která mají na životní prostředí přímý dopad, a to pomocí balíčku opatření nazývaném Fit for 55.

Proč se nové přísnější limity týkají aut a dodávek?


Osobní automobily a dodávky (lehká užitková vozidla) mají na svědomí přibližně 15 % emisí CO2 v EU.

Zpřísnění takzvaných výkonnostních emisních norem automobilů by jednak prospělo našemu zdraví a ovzduší a taky pomohlo k dosažení klimatických cílů EU do roku 2030.

Současná situace


Průměrné emise CO2 z nových automobilů v roce 2019 činily 122,3 g CO2 na kilometr, což je sice lepší hodnota než cíl EU 130 g CO2 na km pro období 2015–2019, ale výrazně vyšší než cíl 95 g na km stanovený pro období od roku 2021.

Rychle ale roste počet elektromobilů, které v roce 2020 tvořily 11 % nově registrovaných osobních automobilů.

Další fakta a čísla naleznete v naší infografice.

Jaké jsou nové cíle pro snížení emisí?


V červenci 2021 Evropská komise navrhla snížit limit pro emise z osobních automobilů a dodávek o dalších 15 % od roku 2025, následně o 55 % pro osobní automobily a o 50 % pro dodávky do roku 2030. Chce tak dosáhnout nulových emisí do roku 2035.

Cíle jsou vyjádřeny v procentech, protože norma 95 g na km bude muset být přepočítána podle nového přísnějšího emisního testu, který lépe odráží reálné jízdní podmínky.

Revidovaná legislativa by měla občanům pomoci širším zaváděním vozidel s nulovými emisemi (lepší kvalita ovzduší, úspory energie a nižší náklady na vlastnictví vozidla) a stimulovat inovace v oblasti technologií s nulovými emisemi.

Ambice europoslanců v oblasti klimatu


Poslanci 8. června 2022 podpořili cíl Komise týkající se nulových emisí do roku 2035 a revidované emisní cíle pro rok 2030 pro osobní automobily a dodávky. Podle Parlamentu by Komise měla do konce roku 2025 podat zprávu o pokroku a dopadech na spotřebitele a zaměstnanost.

Poslanci rovněž požadují, aby Komise do roku 2023 vypracovala metodiku pro hodnocení celého životního cyklu emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek, včetně spotřebovaného paliva a energie.

Poslanci mohou nyní zahájit jednání s vládami jednotlivých členských států EU.

Zjistěte více o opatřeních EU na snížení emisí uhlíku:

Doprava znečišťuje náš vzduch stále víc ©APimages/European Union-EP