Ekologičtější auta a dodávky: Poslanci navrhují přísnější limity emisí CO2 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Aby bylo možné do roku 2035 dosáhnout nulových emisí na silnicích, navrhují europoslanci zpřísnit limity CO2 pro osobní automobily a dodávky.

podpořili cíl Komise týkající se nulových emisí do roku 2035Sektor dopravy je jediným odvětvím, v němž výše emisí skleníkových plynů zůstává i dnes vyšší než v roce 1990. Úroveň dokonce vzrostla o více než 25 %. Na dopravu zároveň připadá pětina celkových emisí EU. Největší podíl na emisích z dopravy má silniční doprava, která byla v roce 2021 zodpovědná za 72 % všech emisí skleníkových plynů v kategorii vnitrostátní a mezinárodní dopravy v EU.

Aby EU dosáhla svých cílů v oblasti klimatu, reviduje předpisy v odvětvích, která mají na životní prostředí přímý dopad, a to pomocí balíčku opatření nazývaném Fit for 55.

Proč se nové přísnější limity týkají aut a dodávek?


Osobní automobily a dodávky (lehká užitková vozidla) mají na svědomí přibližně 15 % emisí CO2 v EU.

Zpřísnění takzvaných výkonnostních emisních norem automobilů by jednak prospělo našemu zdraví a ovzduší a taky pomohlo k dosažení klimatických cílů EU do roku 2030.

Současná situace


Průměrné emise CO2 z nových automobilů v roce 2019 činily 122,3 g CO2 na kilometr, což je sice lepší hodnota než cíl EU 130 g CO2 na km pro období 2015–2019, ale výrazně vyšší než cíl 95 g na km stanovený pro období od roku 2021.

Rychle ale roste počet elektromobilů, které v roce 2020 tvořily 11 % nově registrovaných osobních automobilů.

Další fakta a čísla týkající se emisí z aut.

Jaké jsou nové cíle pro snížení emisí?


Nové právní předpisy stanovují cestu k nulovým emisím CO2 pro nové osobní a lehké užitkové vozy v roce 2035. Průběžné cíle snížení emisí pro rok 2030 jsou stanoveny na 55 % pro osobní automobily a 50 % pro dodávky.

Cíle jsou vyjádřeny v procentech, protože norma 95 g na km bude muset být přepočítána podle nového přísnějšího emisního testu, který lépe odráží reálné jízdní podmínky.

Revidovaná legislativa by měla občanům pomoci širším zaváděním vozidel s nulovými emisemi CO2 (lepší kvalita ovzduší, úspory energie a nižší náklady na vlastnictví vozidla) a stimulovat inovace v oblasti technologií s nulovými emisemi.

Parlament a země EU dosáhly dohody o konečné podobě pravidel v říjnu 2022. Parlament dohodu schválil v únoru 2023 a Rada ji musí ještě formálně schválit.

V říjnu 2022 se Parlament dohodl na svém postoji k zajištění většího počtu elektrických dobíjecích a vodíkových čerpacích stanic s cílem zlepšit infrastrukturu EU pro alternativní paliva.

Další informace o emisích z dopravy:

Doprava znečišťuje náš vzduch stále víc ©APimages/European Union-EP