Evropský sbor solidarity: příležitost pro mladé 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Dobrovolničení na projektu v jiné evropské zemi je cenná zkušenost pro mladé a přínos pro celou společnost. Poslanci chtějí, aby se povědomí o Evropském sboru solidarity zvýšilo.

Nasbírat zkušenosti pro sebe a přitom pomáhat třeba i mimo Evropu? Evropský sbor solidarity nabízí zajímavé projekty.  

Je vám mezi 18 a 30 lety? Chcete zkusit na chvíli žít a pracovat v jiné evropské zemi a přitom se zapojit do nějakého veřejně prospěšného projektu? Pak se můžete hlásit do Evropského sboru solidarity.

Parlament 18. května schválil program Evropského sboru solidarity pro příští rozpočtové období 2021-2027 a rozšířil jeho áběr. Nově bude zahrnovat humanitární pomoc (což byl dříve samostatný program) a poprvě se tak stane dobrovolnickým programem s vlastním rozpočtem. 

Nový program bude inkluzivnější než ten předchozí, přičemž Komise a členské státy budou muset předložit plány na to, jak zvýšit účast mladých lidí ze znevýhodněného prostředí. Účastníci nyní také budou moci dobrovolně pracovat ve své vlastní zemi.

Evropský sbor solidarity nabízí dobrovolnické aktivity mladým lidem ve věku 18 až 30 let, registrovat se ale předběžně můžete už v 17. Evropskému parlamentu se ve srovnání s předchozím obdobím programu (2018–2020) podařilo navýšit jeho rozpočet o 15 %.

Co je Evropský sbor solidarity?


Cílem této iniciativy, která odstartovala v roce 2016, je dát mladým lidem příležitost získat cenné zkušenosti, které je nejenom osobně obohatí, ale zužitkují je i v dalším pracovním uplatnění. Právě Evropský sbor solidarity má být výchozím bodem pro ty, kteří se chtějí podílet na projektech, které pomůžou lidem po celé Evropě. Zároveň tak jde o podporu veřejně prospěšných, neziskových nebo charitativních iniciativ.

Projekty zahrnují celou řadu oblastí od vzdělávání, zdraví a ochrany životního prostředí až po práci s dětmi a staršími lidmi nebo s migranty a žadateli o azyl. Více vám přiblíží video nad článkem. Projekty Sboru solidarity by neměly mít vliv na stávající pracovní místa nebo stáže a neměly by je nahrazovat. 

Zpravodajkou návrhu je česká křesťanskodemokratická poslankyně Michaela Šojdrová. „Dobrovolnictví je skutečnou formou solidarity a je jádrem našich evropských hodnot. Nový program je více soustředěný a mladým lidem v Evropě nabízí mnohem více příležitostí. Dobrovolnictví je životně důležitou součástí naší moderní demokracie. Tuto krizi dokážeme společně překonat tehdy, pokud se v rámci společnosti více zapojíme,“ uvedla. 

Více o sociální politice EU najdete zde.