Odkud se vezmou peníze na zelenou transformaci, zajímají se europoslanci 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropská komise má poslancům vyjasnit, jak hodlá financovat nové návrhy na podporu transformace k uhlíkově neutrální ekonomice. Komisař pro rozpočet byl podroben kritice.

Víceletý rozpočet 2021-2027: komisař Hahn pod palbou otázek poslanců  

Během rozpravy s komisařem pro rozpočet Johannesem Hahnem vyjádřili členové vyjednávacího týmu Parlamentu pro příští dlouhodobý rozpočet 2021 - 2027 (takzvaný víceletý finanční rámec) znepokojení nad tím, že návrh Komise není koherentní s novými politickými prioritami. Kritika zazněla během debaty s komisařem na jednání rozpočtového výboru 22. ledna.


Komise zveřejnila v květnu 2018 vyjednávací pozici pro příští dlouhodobý rozpočet ještě za vedení Jeana Clauda Junckera. 1. prosince 2019 se funkce ujala nová Komise vedená Ursulou von der Leyen a následně předložila jako jednu ze svých priorit Zelenou dohodu pro Evropu s fondem pro spravedlivou transformaci, který potřebuje investiční kapitál.


Nové priority vyžadují nové prostředky

Polský poslanec za lidovce Jan Olbrycht, vyjednávající za Parlament výdaje víceletého finančního rámce i jeho portugalský kolega ze stejné skupiny José Manuel Fernandes, který je zpravodajem pro vlastní zdroje, chtěli od komisaře vysvětlení nesrovnalostí.


„V rámci Zelené dohody a závazků nové Komise musíte zajistit aktualizaci zohledňující nová opatření a nové priority, a to alespoň technickou aktualizaci. Opakovaně říkáme, že nové priority vyžadují nové dodatečné prostředky“, připomněl poslanec Fernandes.


Portugalská poslankyně za sociální demokraty Margarida Marques, která vyjednává výdajovou stránku, dodala, že Komise musí vyjasnit, zda nyní vyjednává se dvěma různými dokumenty.

Komisař Hahn sice nepřislíbil změnit návrh Komise, ale připustil, že částka 7,5 miliardy eur navrhovaná pro Fond pro spravedlivou transformaci „je dodatečná“ a měla by být považována za „nové finanční prostředky“.


Německý poslanec za zelené Rasmus Andresen, další člen vyjednávacího týmu Parlamentu, zdůraznil, že „musíme uvažovat o víceletém finančním rámci a o evropské zelené politice jako o jediném balíčku“. Je podle něj proto nutné návrhy přizpůsobit.


Rozpočet odpovídající politickým ambicím

Parlament má stejně jako Komise svou pozici k návrhu dlouhodobého rozpočtu již více než rok připravenou. Přeje si, aby to byl rozpočet investiční odpovídající politickým závazkům a ambicím Evropy například pro výzkum a boj proti změně klimatu. Rozpočet má zároveň zajistit kontinuitu hlavních politik EU, jako je společná zemědělská politika a podpora chudším regionům.


Návrh Parlamentu zahrnuje také reformu příjmové strany tak, aby EU měla vlastní zdroje příjmů. Pocházely by například z nového systému daně z příjmů právnických osob (včetně zdanění velkých společností v digitálním odvětví), z příjmů z obchodování s emisními povolenkami (ETS) a z daně z plastů.


Francouzská poslankyně za liberály Valérie Hayer, která vyjednává vlastní zdroje, se komisaře Hahna dotazovala, jak hodnotí pokrok jednání s členskými státy právě v otázce vlastních zdrojů. Rada (členské státy) se totiž ještě neshodla na prioritách pro víceletý finanční rámec.

Hahn potvrdil, že vidí pokrok v otázce zdanění plastových odpadů a systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru si téměř šest z deseti respondentů ze všech členských států EU myslí, že jejich země má prospěch z členství v Evropské unii a přejí si, aby Parlament hrál větší úlohu. Evropané chtějí, aby Unie spolupracovala na přeshraničních otázkách, jako je změna klimatu a boj proti terorismu.

Dlouhodobý rozpočet EU 
  • Kromě ročního rozpočtu má EU dlouhodobý rozpočet na období nejméně pěti let. 
  • Současný rozpočet na období 2014–2020 činí 963,5 miliard eur (v cenách z roku 2011). 
  • Parlament a Komise nyní čekají na konečné stanovisko Rady k rozpočtu 2021 - 2027, aby tyto tři instituce mohly zahájit jednání.