Předseda EP vzkázal členským státům, aby přišly s návrhy a jednání o rozpočtu mohla pokročit 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

mimořádná Evropská Rada v Bruselu 1. října 2020  

Na úvod summitu lídrů EU vzkázal ve svém projevu předseda Parlamentu, že poslanci svými požadavky k dlouhodobému rozpočtu nic neblokují, ale naopak hájí zájmy Evropanů.

Předseda Evropského parlamentu vystoupil na začátku zvláštního summitu EU 1.října. Ve svém projevu zdůraznil, že je potřeba utvářet Evropu tak, aby splňovala očekávání lidí.


„Stojíme na začátku cesty k vytvoření jiné, vstřícnější, inkluzivnější a spravedlivější Evropy, která přináší hmatatelné výhody našim občanům. Je na nás, abychom udrželi tento směr,“ apeloval David Sassoli na premiéry a prezidenty EU.


Zmínil potřebu aktivně obnovit jednotný trh, který oslabila koronakrize, vytvářet pracovní místa a řešit sociální a ekonomické nerovnosti a situaci těch, kteří utrpěli nejvíce.


Jako jednu z příčin prohlubování nerovnosti zmínil nedostatečný přístup k internetu: „Dnes by měl být přístup k internetu považován za nové lidské právo,“ řekl. „Evropa by měla být průkopníkem a jít příkladem v demokratizaci digitálního světa.“


Rovněž kritizoval nedostatek shody v řešení migrace. Pakt o migraci a azylu, který Komise předložila 23. září, je podle něj krok vpřed a zdůraznil, že Parlament je připraven začít o něm jednat.


Pokud jde o probíhající dlouhodobá jednání o rozpočtu, předseda EP urgoval členské státy, aby přišly s návrhy. „Chci to říct velmi jasně, protože některé obsažené aspekty jsou zcela nepřijatelné: Parlament ničemu nebrání. Naše požadavky jsou v zájmu evropských občanů. Zpoždění jsou způsobena nedostatkem protinávrhů ze strany Rady,“ uvedl Sassoli.


Vyzval německé předsednictví, aby předložilo konstruktivní návrhy ke třem hlavním tématům: zajistit financování strategických programů; zajistit, aby náklady na plán obnovy byly hrazeny novými vlastními zdroji a začlenit účinný mechanismus související s podmínkou dodržováním zásad právního státu.


Prezident Sassoli vyjádřil podporu lidem v Bělorusku, projevil solidaritu s Řeckem a Kyprem a vyzval k dialogu s Tureckem, který může vést k trvalému urovnání konfliktu.


Zdůraznil také potřebu rychlého zahájení konference o budoucnosti Evropy.