Dlouhodobý rozpočet, právní stát, klima: Poslanci diskutovali o výsledcích prosincového summitu EU 

Tisková zpráva 
Česká republika  
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

Rozprava s Radou a Komisí o výsledcích summitu EU o dlouhodobém rozpočtu, mechanismu právního státu a klimatických opatřeních © EU2020-EP  

Poslanci ve středu v rámci rozpravy přivítali dohodu lídrů EU o budoucím financování a klimatických cílech Unie. Zdůraznili však, že očekávají důsledné uplatňování mechanismu právního státu.

Videozáznamy vystoupení jednotlivých řečníků jsou k dispozici po kliknutí na jejich jména.

„Pracovali jsme bez přestávky. Vyjednávání byla intenzivní, převzali jsme však odpovědnost, překonali překážky a spojili se pro dobro Evropy,“ prohlásil předseda Evropské rady Charles Michel. „Tato dohoda představuje zásadní krok vpřed. Nyní máme zdroje, posílili jsme právní stát novou a efektivní legislativou a dohodli jsme se na zvýšení našich klimatických cílů na rok 2030,“ uvedl. Poukázal také na pokrok v boji proti pandemii koronaviru, v oblasti očkování, jakož i při obnově hospodářství. „Evropa je nyní silnější a společně čelí onemocnění covid-19,“ dodal.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že nástroj na podporu oživení Next generation EU „povede k nejambicióznější reformě evropského hospodářství za několik desetiletí“. V souvislosti s mechanismem právního státu zdůraznila, že dohoda s Parlamentem nebyla znovu otevřena a že závěry Evropské rady tedy nemění znění právní normy. Šéfka exekutivy EU rovněž vyzdvihla dohodu na snížení emisí skleníkových plynů o 55%. V souvislosti s budoucími vztahy mezi EU a Spojeným královstvím uvedla, že nemůže říci, „zda bude dohody dosaženo nebo ne“, podle ní však „k dohodě existuje cesta, sice úzká, ale existuje“, a to i navzdory přetrvávajícím rozdílům v oblasti rovných podmínek a rybolovu. Vyjádřila se také k očkování proti novému koronaviru, když prohlásila, že první vakcíny by měly být schváleny v průběhu týdne a očkování by mělo začít ve stejný den ve všech zemích EU.

Německý státní tajemník pro Evropu Michael Roth, který v rozpravě zastupoval předsednictví v Radě (ministrů) EU, uvedl, že Evropa se z minulosti poučila. „Solidarita je východiskem z krize. Na nikoho nesmíme zapomenout,“ zdůraznil. Dodal také, že Evropa je mnohem víc než jen vnitřní trh.“ Na původně vyjednaném [textu nařízení o právním státě] se nezměnilo ani slovo,“ poznamenal. V souvislosti s víceletým finančním rámcem a fondem Next generation EU uvedl, že od příštího roku budou tyto prostředky proudit přímo k zasaženým lidem a regionům a zdůraznil, že Evropa „drží slovo“.

Manfred Weber (EPP, DE) přivítal dosažení dohody o dlouhodobém rozpočtu EU. „Na stole máme nyní hodně peněz. 1,8 bilionu eur, které musíme využít především na solidaritu,“ prohlásil. Ocenil také dohodu na mechanismu právního státu: „poprvé propojujeme peníze EU s dodržováním základních principů EU. Nyní očekáváme, že Komise bude připravena aplikovat přijatá pravidla nezávisle a na základě faktů již od 1. ledna,“ dodal.

„Pandemie covid-19 nás přinutila změnit naše zvyky,“ prohlásila Iratxe García Pérezová (S&D, ES). Víceletý finanční rámec a mechanismus právního státu jsou nebývalými úspěchy, které „posilují naše hodnoty“, uvedla. Uvítala také „první systém sociálních bonusů EU“ a fond obnovy. „Z krize v roce 2008 jsme se poučili - úsporná opatření nemohou být řešením, nemůžeme zapomínat na ty, kteří nás potřebují nejvíce,“ dodala.

Dacian Cioloş (RE, RO) prohlásil, že rok 2020 odhalil slabé stránky evropského projektu. Chyběla koordinace a solidarita, hranice byly zavřeny. Evropa však na krizové reakci tvrdě pracovala, zdůraznil a vzpomenul fond obnovy a vývoj vakcíny. „Dokázali jsme, že nejefektivnější jsme jednotní a spojeni společnými prioritami,“ uvedl. V souvislosti s mechanismem právního státu přivítal prohlášení předsedkyně EK, podle níž mají zákony přednost před prohlášeními.

Marco Zanni (ID, IT) mechanismus právního státu kritizoval slovy: „Dohoda je nejednoznačná a umělá a oslavný tón absolutistické EU v této debatě je scestný. Hrozby vůči národní suverenitě jsou extrémně znepokojující. Jednomyslnost je jediný způsob, jak lze v této konkrétní struktuře vyjádřit demokracii,“ prohlásil.

Ska Kellerová (Zelení/EFA, DE) uvedla: „Je dobře, že Evropská rada dala na poslední chvíli zelenou podpoře občanů a ekonomik, které pandemie tvrdě zasáhla.“ Avšak „za těmito rozhodnutími jsou jisté znepokojující trendy. V posledních několika týdnech jsme byli svědky obstrukcí maďarské a polské vlády, které si chtěly vzít fond obnovy jako rukojmí vlastní nedemokratické agendy,“ prohlásila. Kritizovala také klimatický cíl pro rok 2030, který podle ní „stále zdaleka nedosahuje toho, co je podle vědeckého konsenzu zapotřebí“.

Johan Van Overtveldt (ECR, BE) přivítal dosažení dohody o víceletém finančním rámci a poukázal na fakt, že výsledný text obsahuje priority Evropského parlamentu. „Mohli jsme však udělat více pro zaměření rozpočtu EU na budoucnost, protože náklady pandemie a řešení klimatických změn v něm nejsou dostatečně zohledněny,“ uvedl.

Manon Aubryová (GUE/NGL, FR) prohlásila, že „Červenou karkulku EU sežral vlk Orbán“. Deklarované ambice EU v oblasti ochrany demokracie, lidských práv či klimatu podle ní neodpovídají jejím skutkům. Kritizovala také dohodu o dlouhodobém rozpočtu EU, který bude disponovat částkou o 200 milionů eur nižší, než EP požadoval. To bude podle ní znamenat méně investic do zemědělství, školství, vědy a výzkumu, životního prostředí a zdravotnictví.

Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou