Poslanci překonali další překážku na cestě k plánu obnovy Unie 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Parlament urychlil reformu systému unijních příjmů a otevřel cestu plánu obnovy EU pro budoucí generace „Next Generation EU“ v hodnotě 750 miliard eur. 
  • Nové zdroje příjmů, např. poplatky za plasty, poskytnou nové finance pro rozpočet EU a pomohou splatit dluh, který vznikl za účelem financování fondu obnovy. 
  • Členské státy musí co nejdříve ratifikovat klíčové rozhodnutí o vlastních zdrojích. 
Dosud ratifikovalo rozhodnutí o vlastních zdrojích 13 členských států. Komise by si tak mohla půjčit finance a nasměrovat je na obnovu EU.  

Poslanci schválili tři právní předpisy týkající se systému vlastních zdrojů EU. Připravili tím půdu pro reformu příjmové stránky rozpočtu a pro zavedení nových zdrojů příjmů.

Ve čtvrtek přijali poslanci EP tři nařízení o metodách výběru zvláštních vlastních zdrojů, z nichž má být financován rozpočet EU. Tyto tři právní předpisy fungují ve spojení s klíčovým rozhodnutím o vlastních zdrojích, které v září 2020 schválil Parlament a v prosinci 2020 Rada. V současné době probíhá ratifikace tohoto rozhodnutí v členských státech a k 18. březnu jej ratifikovalo 13 z 27 (více informací o ratifikaci zde).

Schválená nařízení obsahují ustanovení o způsobu výpočtu unijních příjmů a o jejich zjednodušení, dále pravidla pro řízení peněžních toků a ustanovení o kontrolních a inspekčních pravomocích. Tato ustanovení jsou potřeba k zajištění toho, aby systém hladce fungoval i po reformě.

Rozhodnutí o nových zdrojích umožní Unii půjčit si na plán oživení „Next Generation EU“ o objemu 750 miliard eur. Prvním z nových zdrojů příjmů, jež budou do roku 2026 zřízeny, je poplatek za plasty. Ten se zavádí v rámci balíčku, který byl dnes přijat. Tento balíček se použije se zpětnou účinností od 1. ledna 2021, a to hned poté, co členské státy rozhodnutí o vlastních zdrojích ratifikují.

Vyjádření spoluzpravodajů

José Manuel Fernandes (PPE, PT): „Evropský parlament znovu udává směr. Schválili jsme balíček, díky němuž systém vlastních zdrojů přispěje k realizaci plánu na podporu oživení ‚Next Generation EU‘, jakmile jej ratifikují členské státy. Dnešní hlasování nám připomíná, že pokud chceme nastartovat hospodářské oživení, musíme jednat rychle a rázně.“

Valérie Hayerová (RENEW, FR): „Parlament opět podniká rychlé kroky, aby se plán na podporu oživení mohl stát skutečností. Naléháme nyní na všechny členské státy, aby jej co nejdříve ratifikovaly. Nemůžeme si dovolit žádné zdržení. Prosincová dohoda o splácení dluhů navíc Komisi zavazuje, aby v červnu letošního roku navrhla digitální poplatek EU, a to bez ohledu na to, co se děje na úrovni OECD.“

Výsledky hlasování

Nařízení o výpočtu a poskytování vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových odpadů
Pro: 540 proti: 109, zdrželi se: 38.

Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů
Pro: 560, proti: 48, zdrželi se: 82.

Výběr vlastních zdrojů pocházejících z daně z přidané hodnoty
Pro: 552, proti: 69, zdrželi se: 67.


Souvislosti

V rámci vyjednávání o dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 (tzv. „víceletém finančním rámci“) se poslancům podařilo dosáhnout dohody s Radou o závazném plánu pro zavedení nových zdrojů příjmů. Plán vlastních zdrojů obsahuje tyto tři kroky:

  • První krok (2021): V lednu 2021 byl zaveden poplatek za nerecyklované plastové obaly. Do června 2021 budou předloženy nové legislativní návrhy týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, digitálního poplatku a systému obchodování s emisemi;
  • Druhý krok (2022 a 2023): Rada tyto nové zdroje příjmů projedná nejpozději 1. července 2022, aby je mohla zavést do 1. ledna 2023;
  • Třetí krok (2024–2026): Komise do června 2024 předloží návrh na další nové vlastní zdroje. Ty by mohly zahrnovat daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmů právnických osob. Rada tyto nové vlastní zdroje projedná nejpozději do 1. července 2025, aby mohly být zavedeny od 1. ledna 2026.