Program Horizont Evropa pro investice do vědy a výzkumu (infografika)  

 
 

Sdílet tuto stránku: 

EU chce ze svého programu Horizont Evropa nadále financovat vědecký výzkum a podpořit tak inovace, které podpoří obnovu po pandemii a zelenou a digitální transformaci.

Co je to program Horizont Evropa?  

Horizont Evropa je evropský program zaměřený na financování vědy a inovací. Pro období 2021–2027 bude výše jeho rozpočtu dosahovat 95 miliard eur. Během jednání o víceletém rozpočtu se poslancům podařilo zajistit pro tento program o 4 miliardy eur víc, než byl původní plán. V naší infografice se dozvíte, co všechno tyto zdroje pokryjí.

Hlavním cílem tohoto programu je podpora vědy a technologií, vylepšení konkurenceschopnosti průmyslu a pomoc při implementaci principů udržitelnosti do naší ekonomiky.

Pandemie totiž jasně ukázala, že věda a inovace jsou hlavním motorem ekonomické obnovy. V rámci předcházejícícho programu Horizont 2020 se na projekty týkající se výzkumu koronaviru vynaložily stovky milionů eur. Nový program nebude v tomto ohledu výjimkou: bude pokračovat ve financování medicínského výzkumu a pomůže tak připravit naše zdravotnické systémy na budoucí krize

Z nového výzkumného programu se bude financovat digitální a zelená transformace, a především pak opatření pro dekarbonizaci průmyslu a snížení naší závislosti na fosilních palivech. EU totiž chce, aby při hospodářské obnově po koronavirové krizi byly prioritou klimatické otázky. Z programu se vyčlení i speciální příspěvky pro kulturu a kreativní průmysl, na něž měla pandemie katastrofální důsledky.

Výzkumný program se zaměří na pět prioritních oblastí: 
  • zlepšení odolnosti a připravenosti na klimatické změny 
  • léčba rakoviny 
  • vytvoření 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030 
  • obnova a regenerace oceánů a vodních ploch 
  • zajištění toho, aby do roku 2030 bylo alespoň 75 % půdy ve „zdravém“ stavu 
Co se bude financovat z programu Horizont Evropa?  

Rozpočet programu Horizont Evropa je rozdělený do čtyř pilířů. První se zaměřuje na podporu výzkumu a inovací, druhý financuje vědu, které zkoumá globální výzvy v pěti zmiňovaných prioritních oblastech. Třetí podporuje podnikání orientované na výzkum a čtvrtý vědeckou spolupráci.

Z programu Horizont Evropa je financovaný Evropský inovační a technologický institut (EIT) a Evropská rada pro inovace (EIC). EIT pomáha propojit výzkum s trhem a cílem EIC je podporovat přelomové technologie a inovace vytvářením nových trhů a rozšiřováním na mezinárodní úrovni.

Parlament schválil rozpočet a plán pro program Horizont Evropa na plenárním zasedání v dubnu 2021.