Právní stát: Poslanci vyzývají Komisi, aby bránila rozpočet EU  

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Právní stát a čerpání fondů EU ©AdobeStock/Respiro888  

Poslanci požadují, aby Evropská komise prokázala, že je schopná bránit rozpočet EU před členskými státy, které porušují zásady právního státu.

Komise by měla urychleně vyšetřit potenciální porušení zásad právního státu, protože situace v některých členských státech již dosáhla takového bodu, že si žádá zavedení okamžitých opatření, uvedli poslanci ve zprávě, kterou přijali na plenárním zasedání v červenci 2021.

Zpráva zohledňuje pokyny vypracované Komisí pro implementaci práva EU, které podmiňují vyplácení finančních prostředků EU dodržováním zásad právního státu ze strany členských států.

Legislativa je v platnosti od 1. ledna 2021, ale Komise dosud podle pravidel nenavrhla žádná opatření. Podle názoru Parlamentu toto nařízení nevyžaduje žádný další výklad, aby mohlo být použito, a vypracování pokynů by proto nemělo způsobit další zpoždění.

Komise by měla informovat Parlament o prvních vyšetřovaných případech co nejdříve, uvedli poslanci. Pokud Komise nebude jednat, připravuje se Parlament, že proti ní podá žalobu u Soudního dvora EU.

Podobné požadavky Parlament vyslovil i v dřívějším plenárním usnesení přijatém 10. června.

V samostatném usnesení z 8. července 2021 Parlament ostře zkritizoval nový maďarský zákon, který pod rouškou boje proti pedofilii zakazuje zobrazování obsahu LGBTIQ ve školních vzdělávacích materiálech nebo televizních pořadech pro děti.

Zákon není ojedinělým incidentem, ale dalším „záměrnou a předem plánovanou ukázkou toho, jak jsou v Maďarsku postupně ochromována základní práva“, tvrdí poslanci. Parlament tvrdí, že „státem podporovaná diskriminace menšin má přímý dopad na projekty, na něž se členské státy rozhodnou vynakládat či nevynakládat finanční prostředky EU“, a ovlivňuje tak ochranu finančních zájmů EU.

Parlament požaduje, aby Komise okamžitě zahájila postup, který by Maďarsku pozastavil nebo snížil platby z rozpočtu EU.

Naléhavá otázka ochrany právního státu


Na dřívější schůzi parlamentních výborů pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu 26. května diskutovali poslanci o uplatňování právních předpisů o rozpočtu EU a zásadách právního státu s Gertem Janem Koopmanem, generálním ředitelem rozpočtového oddělení Evropské komise.

Koopman zdůraznil, že veškerá hodnocení ze strany Komise týkající se právního státu v zemích EU, mají velmi citlivou povahu: „Přijatá rozhodnutí budou předmětem kompletního soudního přezkumu [evropským] Soudním dvorem,“ řekl. „Musíme to dělat správně od samého začátku. Jednoduše si nemůžeme dovolit dělat chyby a podávat žaloby, které soud zruší. To by byla katastrofa.“

Poslanci tvrdí, že nařízení je již nyní zcela jasné samo o sobě. „Pokud by někdo chtěl mít velmi krátký soubor pokynů, mohl by je napsat jednou větou: ‚Podívejte se na nařízení‘,“ uvedl Petri Sarvamaa (poslanec za lidovce, Finsko).

„Všechny členské státy by měly mít možnost vidět, že Komise provádí své vyšetřování skutečně objektivně," dodal Sarvamaa.

„Když mluvíme o porušování zásad právního státu, je to velmi závažné téma. Jsme si vědomi skutečnosti, že musíme být při těchto hodnoceních velmi opatrní. Ale tato pečlivost nemůže navždy odložit uplatňování nařízení,“ uvedla Eider Gardiazabal Rubialová (poslankyně za sociální demokraty, Španělsko).

Další poslanci míní, že v EU existuje krize právního státu, a vyzvali Komisi, aby jednala rozhodně a zabránila dalšímu zhoršování situace. Terry Reintkeová (poslankyně za zelené, Německo) uvedla: „Máme absolutní důvěru ve schopnost Komise monitorovat, vyhledávat a hodnotit jednotlivé případy. Máte jedny z nejchytřejších právníků v Evropě, máte nejlepší úředníky na ochranu rozpočtu EU a právního státu.“

„Stále ale přetrvává dojem toho, a to mluvím jménem milionů občanů EU, že vám chybí určitý smysl pro naléhavé případy. Vypadá to, jako byste seděli v hořícím domě a říkali: ‚Než zavoláme hasiče, přijdeme s pokyny, jak mohou tento požár uhasit‘,“ vysvětlila Reintkeová.

Rozpočet EU a právní stát


Legislativa přijatá na konci roku 2020 podmínila přístup k fondům EU dodržováním zásad právního státu. Pokud Komise zjistí, že některá země zásady porušuje a že jsou ohroženy finanční zájmy EU, může navrhnout, aby byly platby z rozpočtu EU danému členskému státu sníženy nebo zmrazeny.

Rada musí přijmout rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Pravidla se rovněž snaží chránit zájmy konečných příjemců - zemědělců, studentů, malých podniků nebo nevládních organizací - kteří by za jednání vlád neměli být potrestáni.

Právní výzvy


Vzhledem k obavám o stav právního státu v některých členských zemích v posledních několika letech by Parlament byl rád, aby se systém zavedl co nejdříve. 

Maďarsko a Polsko podaly žalobu k Soudnímu dvoru EU a požadovaly zrušení nařízení. Na zasedání z 10.–11. prosince 2020 se lídří států sedmadvacítky dohodli, že by Komise měla připravit pokyny pro implementaci pravidel. Ta by měla být dokončena po rozhodnutí Soudního dvora.

Parlament však trval na tom, aby pravidla již byla v platnosti a aby Komise měla zákonnou povinnost hájit zájmy a hodnoty EU.


Zjistěte, jak si EU klade za cíl chránit právní stát.