Jednotný digitální trh 
Růst a konkurenceschopnost v digitální oblasti 

Ekonomika  Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   

Jak se Evropa propojuje v jednotný digitální trh? Zrušení roamingu, neutralita sítí, inovace, e-commerce, geo-blocking: Zjistěte, jak na nich pracuje Evropský parlament

Sdílet tuto stránku: 

Články 

©Vitalii Vodolazskyi/AdobeStock        

Kyberkriminalita od začátku pandemie koronaviru raketově narostla. Útočníci využívají to, že lidé mají strach a nechají se snadněji nachytat. Proto přinášíme tipy, jak se chránit.

zámečky na podkladu elektronické sítě k ilustraci tématu online bezpečnosti ©AP Images/European Union-EP        

Devět z deseti Evropanů považuje za důležité, aby bylo jejich soukromí adekvátně chráněné, když posílají zprávy přes různé aplikace na svých chytrých telefonech. Toho chce dosáhnout také Evropský parlament a 11. dubna proto organizoval slyšení o novém návrhu „e-privacy“, který by měl zajistit, že platná pravidla ochrany soukromí online půjdou v EU s posledním vývojem technologií. Uživatelé by měli například být schopni sami lépe kontrolovat nastavení své ochrany a využívání „cookies“.

Better protection for children online        

Většina dětí dnes tráví hodiny na internetu a naráží tam také na nenávistné výroky, násilnické scény a podobně. Parlament se snaží formulovat taková pravidla, která by nevhodný obsah online omezila, a děje se tak v rámci aktualizace směrnice o audiovizuálních službách. Výbor pro kulturu přijal své stanovisko v úterý 25. dubna a naše videoreportáž shrnuje souvislosti.

Videa 

       
(Délka trvání videa:) 

       
(Délka trvání videa:) 

Články 

Účastníci debaty o jednotném digitálním trhu: (zleva doprava): horní řada: Andrus Ansip, Françoise Grossetête, Marju Lauristin. prostřední řada: Viky Ford, Dita Charanzová, Dennis de Jong. Dolní řada: Michel Reimon, David Borrelli, Mylène Troszczynski.        

Jak odstranit bariery na internetu a těžit z digitální ekonomiky? O těchto otázkách dnes diskutovali poslanci Evropského parlamentu s místopředsedou Evropské komise Andrusem Ansipem v plenární rozpravě o jednotném digitálním trhu. Evropská komise představila 6. května svou strategii a Parlament na ni odpoví zprávou z vlastního podnětu, na které se bude podílet několik výborů. Jednotný digitální trh bude také na pořadu jednání Evropské rady 25.-26. června.

Videa 

Články 

Woman using her smart phone outside        
Tisková zpráva 

Tisková zpráva 

Evropský parlament dnes v hlasování o tzv. telekomunikačním balíčku schválil zákaz roamingových příplatků v rámci EU od června 2017 a jasná pravidla o právech na přístup k internetu.