Evropský parlament schválil novou generaci inkluzivnějšího programu Erasmus+  

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Téměř dvojnásobný rozpočet oproti předchozímu období  
  • Nově otevřen i pro vzdělávání dospělých 
  • Inkluzivnější, ekologičtější a uživatelsky vstřícnější 
Nový program Erasmus+ bude přístupnější pro lidi s omezenými možnostmi a bude pokrývat náklady spojené s inkluzí ©Auremar/AdobeStock  

Poslanci přijali v úterý program ERASMUS+ na období 2021–2027 jako další pokračování stěžejního programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Program Erasmus+ je stále důležitým pilířem v utváření evropské identity. Na období 2021–2027 proto bude mít k dispozici více než 28 miliard eur z různých zdrojů, což je téměř dvakrát tolik než v přechozím sedmiletém období (14,7 miliardy eur). Evropskému parlamentu se v závěrečných fázích jednání s Radou podařilo navýšit rozpočet o dalších 2,2 miliardy eur.

Mnozí poslanci v plenární rozpravě, která předcházela schválení nových pravidel fungování programu, poukázali na vliv aktuální pandemie na mladé lidi. Zdůraznili také význam programu Erasmus+, který byl občany ohodnocen jako vůbec nejúspěšnější program EU, pro budoucí generace. Videozáznam rozpravy je k dispozici zde.

Začlenění účastníků ze znevýhodněných prostředí

Program poskytne více nástrojů a zdrojů na podporu inkluze. Komise a členské státy musí vypracovat akční plány, aby usnadnily přístup ke vzdělávání lidem, kteří k tomu mají tradičně méně příležitostí. Mezi ně patří například lidé se zdravotním postižením, lidé žijící v chudobě, lidé žijící na odlehlých místech a lidé s přistěhovaleckým původem.

Účastníci programu, kteří nemají dostatečné prostředky na pokrytí počátečních nákladů (např. na zakoupení vlakové jízdenky nebo rezervaci ubytování), mohou obdržet dodatečnou podporu a zálohové platby. Žádnou žádost nelze zamítnout kvůli vyšším nákladům, pokud jsou jejich důvodem opatření, která zajišťují začlenění znevýhodněné osoby.

Mobilita dospělých účastníků vzdělávání

V novém období si účastníci programu, kteří vycestují v rámci projektu pro vzdělávání dospělých, budou moci pobyt v jiné zemi EU prodloužit až na šest měsíců. To pomůže lidem všech věkových skupin a z různých prostředí získat nové pracovní dovednosti a zkušenosti. Budou tak schopni lépe se přizpůsobit změnám, které přináší digitální a ekologická transformace nebo koronavirová pandemie.

Jednodušší přístup k ekologičtějšímu programu Erasmus+

Podávání přihlášek do program Erasmus+ bude nyní snadnější, a to díky uživatelsky přívětivějším informačním systémům a méně papírování. Novinkou jsou také takzvaná „partnerství malého rozsahu“, která zjednoduší přístup k financím i pro menší organizace, jako jsou sdružení mládeže a sportovní kluby.

Program bude rovněž usilovat o dosažení cílů EU v oblasti klimatu a snížení vlastní environmentální stopy, například motivací účastníků, aby používali ekologičtějších dopravní prostředky.

Inovativní modely vzdělávání

Program Erasmus+ nabízí i řadu inovativních projektů. Jedním z nich je iniciativa DiscoverEU. Díky ní si mohou mladí lidé zažádat o bezplatnou jízdenku po Evropě a vzdělávat se v zahraničí (např. účastnit se intenzivního jazykového kurzu nebo muzejního workshopu) a objevovat kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy. Dalším takovým projektem je iniciativa „Evropské univerzity“, která studentům poskytuje možnost získat titul kombinací studia v několika zemích EU. Součástí programu jsou i centra excelence odborného vzdělávání, která vytváří místní, mezinárodně propojené ekosystémy dovedností.

Prohlášení zpravodaje a předsedkyně kulturního výboru EP

„Erasmus+ je jedním z unijních programů, které získaly mnohem více finančních prostředků. Byl výrazně upraven a zdokonalen, aby mohl i nadále podporovat evropský pocit sounáležitosti a nabízet Evropanům lepší pracovní příležitosti,“ uvádí zpravodaj Milan Zver (EPP, SL). „Parlament bude provádění programu Erasmus+ pozorně sledovat a dbát na to, aby byl inkluzivnější a poskytoval příležitosti co největšímu počtu lidí,“ dodal.

Sabine Verheyenová (EPP, DE), předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání, k tomu sdělila: „Erasmus+ je příkladem úspěšné evropské iniciativy a nám se podařilo dosáhnout toho, aby mohl úspěšně pokračovat i v příštích letech. Propojuje lidi z nejrůznějších prostředí a pomáhá vytvářet skutečně evropské společenství. Kvůli pandemii čelí mladí lidé a všichni, kteří chtějí studovat a poznávat nové lidi, obrovským výzvám. V ještě těžší situaci jsou osoby z vyloučených sociálních skupin. Proto je nyní obzvláště důležité, aby jim Evropa podala pomocnou ruku a poskytla nástroje, které jim pomohou v rozvoji, dosažení vyšších cílů a navázání kontaktů. Nikdo nesmí být opomenut. A právě o to usiluje v nové generaci programu Erasmus+.“

Další postup

Aby byl zajištěn hladký přechod z předchozího programového období, jsou součástí nařízení ustanovení, díky kterým vstoupí nová podoba programu Erasmus+ v platnost retrospektivně od 1. ledna 2021. Komise již zahájila postupy pro podávání žádostí a výzvy k předkládání návrhů a totéž probíhá i v řadě členských států.