Mezinárodní den ověřování informací: Boj proti dezinformacím o nákaze COVID-19 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • dezinformace ohrožují zdraví občanů a demokracii 
  • původ nepravdivých zpráv: aktéři blízcí krajní pravici v USA, Číně a Rusku 
  • webová stránka EU vyvrací nejběžnější mýty týkající se aktuální pandemie 
Ověřování informací se stalo nevyhnutelnou součástí boje proti šíření nákazy COVID-19 ©TheVisualsYouNeed/AdobeStock  

Vypuknutí nákazy nového koronaviru vede také k šíření nepravdivých zpráv a dezinformací, které maří úsilí zvládnout současnou pandemii.

2. duben je Mezinárodním dnem ověřování informací. Evropský parlament při této příležitosti upozorňuje na nebezpečí dezinformací, které ohrožují nejen zdraví občanů, ale i demokracii.


V době, kdy mnozí bojují dnem i nocí za záchranu životů lidí nakažených novým koronavirem, zdravotnické organizace a ověřovatelé informací upozornili na další temnou stránku této pandemie – na aktivity organizací a jednotlivců, kteří namísto podpory úsilí o záchranu životů zneužívají aktuální krizi k politické a komerční manipulaci.


Instituce EU opakovaně varovaly před riziky spojenými s pokusy o šíření dezinformací a s podvody. Za účelem podpory spolehlivých a na faktech založených informací byla vytvořena společná webová stránka EU, která informuje o reakci Unie na vypuknutí nákazy COVID-19 a která zároveň vyvrací nejběžnější mýty spojené s novým koronavirem.


Podle zprávy pracovní skupiny Evropské služby pro vnější činnost, která má na starosti vyvracení dezinformací, jsou zdrojem některých nepravdivých tvrzení aktéři blízcí krajní (takzvaně alternativní) pravici v USA, stejně jako v Číně a Rusku. V těchto případech jde o politický cíl: oslabit Evropskou unii anebo vyvolat politické změny v jejích členských státech.


Vyjádření místopředsedů Evropského parlamentu


Místopředseda Evropského parlamentu Othmar Karas (EPP, AT) v této souvislosti uvedl: „Nepravdivé tvrzení je lehké ověřit. Důkaz solidarity EU je lehké najít. EU má velmi omezené formální pravomoci v otázkách zdraví, země Evropské unie a EU jako celek však hledají způsoby, jak pomoci obětem této krize. Například právě teď se německé zdravotní sestry a lékaři starají o 19 pacientů s nákazou COVID-19, kteří byli letecky dopraveni z Itálie a Španělska. Česko poslalo 10 tisíc ochranných obleků do Itálie a Španělska. Rakousko a Francie zaslaly miliony masek do Itálie.“


„Minulý týden poslanci Evropského parlamentu téměř jednomyslně schválili urgentní opatření zaměřená na uvolnění peněz, které zemím EU pomohou financovat zdravotnickou péči, lékařskou pomoc či zabránit dalšímu šíření nákazy. Ostatní instituce EU taktéž neúnavně pracují na hledání efektivních a rychlých způsobů podpory pro oběti této krize, ať už jde o pacienty, zdravotníky anebo lidi, kteří kvůli této krizi přišli o práci nebo příjem,“ dodal poslanec Karas.


Místopředsedkyně Evropského parlamentu Katarina Barleyová (S&D, DE) prohlásila: „V době, jako je tato, závisí životy na tom, zda všichni respektujeme pravidla zavedená zdravotnickými orgány, a šíření lží či zpochybňování pravdy se stává mnohem nebezpečnější. Je důležité, aby instituce nadále úzce spolupracovaly s online platformami, podporovaly je v propagaci spolehlivých zdrojů, potlačily obsah, o kterém zjistí, že je nepravdivý anebo zavádějící, a odstraňovaly nelegální obsah anebo obsah, který by mohl způsobit újmu na zdraví.“


„Parlament spouští kampaň na podporu reakce EU na tuto krizi, která má ukázat našim občanům, že tento světadíl je plný Evropanů bojujících bok po boku proti nákaze COVID-19,“ uvedla poslankyně Barleyová.


Místopředsedkyně EP zároveň vyzvala k obezřetnosti ve vztahu k pokusům o šíření dezinformací v online prostředí: „Dnes, v Mezinárodní den ověřování informací, bychom rádi připomněli důležitost ověřování informací a přinášíme [s tím související] tipy ve všech jazycích. Tak, jako respektujeme omezování kontaktu a umývání si rukou, máme také povinnost zastavit šíření falešných rad a manipulativních příběhů.“


Místopředseda EP Karas dodal: „Ověřování informací během takovýchto krizí není o potěšení z opravování lidí, kteří se spletli, ale o naší občanské povinnosti chránit evropské občany a námi vytvořenou společnost.“


Místopředsedkyně EP Dita Charanzová (RE, CZ) uvedla: „Ve chvílích, kdy je svět z velké části paralyzován a mnoho států doslova bojuje o zdraví a životy svých občanů, najdou se tací, kteří současnou pandemii dokáží zneužít tím nejhrubším způsobem. Neštítí se vypouštět do světa zprávy polovičaté či zcela lživé, ať už pro vlastní obohacení, nebo pro šíření svých politických názorů a další destabilizaci zasažených území. Také v Evropě začaly být dle všeho aktivní skupiny zahraničních manipulátorů, které spojuje tento cíl. Právě v dnešní době mohou mít správné informace a fakta cenu lidského života. Všichni by si toho měli být vědomi a zprávy z internetu dvakrát ověřovat, než jim uvěří. Bohužel se ukazuje, že se některé dezinformace a lži online šíří rychleji než samotný virus, opatrní bychom tedy měli být všichni.“


Místopředseda EP Marcel Kolaja (Greens/EFA, CZ) zdůraznil: „Fact checking day je skvělá připomínka toho, že vedle svobodných, nezávislých médií jsou v naší společnosti také média záměrně šířící dezinformace. Možnost ověřovat informace, a tak ty nepravdivé vyvracet, není jen výdobytkem technologického pokroku, ale i demokratického společenského zřízení, což se v plné míře projevuje například v současné koronavirové krizi. Zatímco s dezinformacemi kolujícími o situaci v Evropě můžeme efektivně bojovat, vyvrátit zavádějící čísla, která se týkají například počtu úmrtí v oblasti, odkud se virus rozšířil do celého světa, tedy v čínském Wu-chanu, můžeme jen těžko. Fakta jsou přitom jediný nástroj orientace, který jako občané můžeme využít při volbách. Musíme je proto aktivně bránit.“