Jak zabránit přenosu koronaviru v řeckých uprchlických táborech 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Uprchlíci v Řecku ©Costas Baltas/Reuters/Adobe Stock  

Propuknutí epidemie koronaviru mezi uprchlíky v Řecku by bylo těžko zvladatelné. Je tomu podle poslanců nutné zabránit všemi dostupnnými prostředky.

Společně s tím, jak se Evropa potýká se současnou koronavirovou krizí, rostou obavy z rozšíření nákazy mezi žadatele o azyl, kteří žijí v neutěšených podmínkách v táborech na řeckých ostrovech.


Stávající situaci probral výbor pro občanské svobody během jednání ve čtvrtek 2. dubna prostřednictvím videokonference mimo jiné s komisařkou pro vnitro Ylvou Johansson a se zástupci řecké vlády. Poslanci zdůraznili, že hrozící humanitární krizi je potřeba zabránit. Zástupci Evropské komise, pohraniční agentury Frontex a Agentury EU pro základní práva společně s europoslanci vyzdvihli, že je nutné, aby byla Evropa jednotná v ochotě pomoct řecké vládě krizi odvrátit.


Opatření v praxi


Evropská komise situaci nepřetržitě sleduje. Solečně s unijními agenturami a členskými státy vytvořila k řešení případné nouze krizový plán a už také podnikla první kroky.


Hranice nově střeží víc hlídek pohraniční stráže a Řecko díky unijnímu mechanismu civilní ochrany dostalo od ostatních států víc než 90 tisíc kusů ochranných pomůcek, určených ke zvýšení bezpečnosti právě v uprchlických táborech.


Všichni nově příchozí i zachránění uprchlíci procházejí povinnou zdravotní prohlídkou. Mezi ostatní do tábora je lékaři pustí až poté, co mají k dispozici výsledky jejich vyšetření.


350 milionů eur na zvládnutí situace Řecku přidělila Evropská komise. 50 milionů z této částky jde právě na zdravotní péči.


Šestnácti stovek nezletilých uprchlíků bez doprovodu se po zdravotní prohlídce ujmou země EU. Už na začátku dubna pojede první skupina do Lucemburska, o další se postarají Německo, Francie, Portugalsko, Finsko, Litva, Chorvatsko, a Irsko.


Mezinárodní organizace pro migraci a agentura Frontex také zavedly dobrovolný program, kterým se snaží uprchlíky motivovat k návratu do vlasti.


Další podpora


Řecký ministr pro migraci a azyl Notis Miterachi prohlásil, že země sice přijala řadu opatření, která mají vypuknutí epidemie na ostrovech zabránit, podporu ale potřebuje i dál.


Podle poslanců tato podpora znamená hlavně víc ubytovacích kapacit, lékařské vybavení, prostory, kde by spolu mohly být celé rodiny, prodloužení lhůt pro podávání žádostí o azyl a taky možnost pohovorů přes internet.


Komise navrha vyčlenit dalších 350 milionů eur jednak na výstavbu nových táborů na řecké pevnině a také na stavbu bytů. Částku bude schvalovat Parlament.


Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise, který má na starosti podporu evropského způsobu života, prohlásil, že je třeba držet se našich hodnot a dodržovat základní lidská práva a právo EU. Zdůraznil také, že unie by měla pokračovat v práci na novém paktu o migraci a azylu, který má být předložen na jaře.