Aplikace sledující pohyb: neztratit soukromí a zajistit přeshraniční využití 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Mobilní aplikace přispívají k boji proti koronaviru, zároveň je ale nutné řešit soukromí uživatelů, ochranu údajů a použití v celé EU. Jak to zařídit?

Roušky a trasovací aplikace jsou součástí opatření proti šíření koronaviru ©AdobeStock/Yurolaitsalbert  

Při boji proti šíření viru mohou hrát podstatnou roli speciální mobilní aplikace. Na vývoji účinných řešení spolupracuje EU s členskými státy.


Záznam toho, kdo se s kým potkává a kde, je citlivá informace a proto doporučila Evropská komise respektovat společná pravidla trasování. V říjnu spustila portál, který propojuje jednotlivé aplikace v členských státech. Lidé tak mohou svou aplikaci používat, i když cestují po Evropě.

Parlament klade důraz na zajištění ochrany osobních údajů a soukromí 



Parlament v usnesení ze 17. dubna a na plénu 14. května zdůraznil, že jakákoli digitální opatření stran pandemie musí být plně v souladu s ochranou soukromí a platnou legislativou.


Aplikace by podle poslanců neměly být povinné a měly by mít jasně stanovený konec platnosti – aby je bylo po konci pandemie možné jednoduše odinstalovat. Poslanci vyzdvihli nutnost anonymizace dat a varovali před možným zneužitím. Shromážděná data by podle nich neměla být uložena v žádných centrálních databázích a neměla by za žádných okolností sloužit ke komerčním účelům.


Na
časovou osu toho, co EU proti koronaviru podnikla, se podívejte zde.


Trasování pohybu versus jeho sledování


Mezi různými variantami digitálních opatření zacílených na mapování, monitoring a zmírňování pandemie označila Komise za nejslibnější aplikace ke zpětnému vystopování toho, s kým se jejich uživatel potkal. Fungují na základě technologií jako je Bluetooth a nikoli na základě geolokace. Takové aplikace umí uživatele varovat, že se pohybovali v blízkosti nakažených. Nezaznamenávají přitom polohu samotného uživatele a jsou tak obecně preferovanější variantou.


Oproti tomu sledovací aplikace, které fungují na základě geolokace, zaznamenávají přesnou polohu a pohyb uživatele - to vše navíc v reálném čase. Ty by podle názoru Komise lidem příliš zasahovaly do soukromí.

Oficiální pokyny EU pro ochranu dat a soukromí v aplikacích



Pro vývoj aplikací Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a s evropskými orgány na ochranu osobních údajů připravila pokyny a nástroje, které potřebnou míru bezpečnosti zajistí.


Pokyny pro zajištění ochrany osobních údajů jsou základní součástí směrnic Komise. Ta trvá na tom, aby všechny aplikace splňovaly pravidla EU, zejména GDPR a bezpečí v digitálním prostředí.

Aplikace jednotlivých členských států použitelné kdekoliv v EU



Komise 13. května použití aplikací zahrnula mezi instrukce ke znovuobnovení cestování po Evropě. Aby mezi sebou aplikace spolupracovaly, měly by podle Komise být kompatibilní a použitelné kdekoli v Evropě. Když v červnu začaly evropské země upouštět od první vlny přísných omezení cestování, součástí byl souhlas s tím, že data z jednotlivých národních aplikací budou kompatibilní. Komise definovala jak technická, tak bezpečnostní specifika.

Propojení vhodných národních aplikací umožňuje brána, kterou Komise spustile v říjnu

Parlament upozorňuje na rizika


Předseda výboru pro vnitro a občanské svobody Juan Fernando López Aguilar uznal, že aplikace jsou ve zvládání krize přínosné – zároveň ale vyzdvihnul právě nutnost zachovávat soukromí. „Budeme pečlivě sledovat, zda jsou právní principy EU dodržovány. To se týká všech oblastí boje s pandemií, aplikace a technologie nevyjímaje.“

Přečtěte si také, co EU dělá, aby pomohla evropskému hospodářskému oživení po pandemii koronaviru.

Pokyny EU k tvorbě aplikací 
  • Odpovědné národní orgány by měly aplikace schválit a nést odpovědnost za to, že budou v souladu s pravidly EU. 
  • Uživatelé budou mít plnou kontrolu nad svými daty. To znamená, že všechny aplikace budou používat dobrovolně a mohou je kdykoli odinstalovat. 
  • Omezené využití osobních dat. Využít by bylo možné pouze data relevantní pro daný účel. Neměla by obsahovat sledování polohy. 
  • Limitované ukládání dat. Data by měla být uložena jen na dobu nezbytně nutnou. 
  • Bezpečí uložených dat. Údaje by měly k dispozici pouze na zařízení daného uživatele a měly by být šifrované. 
  • Kompatibilita. Data by mělo být možné využít napříč Evropou, bez ohledu na hranice. 
  • Národní orgány pro ochranu osobních údajů by měly být zapojené do celého procesu.