Jak pomoct cestovnímu ruchu z koronakrize 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Cestovní ruch je jednou z oblastí, kterou pandemie koronaviru zasáhla nejvíc. Jak ochránit cestovatele a zároveň pomoct skomírajícímu podnikání?

Omezení pohybu spojené s pandemií koronaviru prakticky zdecimovalo turistický ruch, jednoho z velkých hráčů evropské ekonomiky. Tržby hotelů a restaurací se pravděpodobně propadnou o 50 %, cestovní agentury očekávají propad o 70 % a aerolinky a lodní společnosti dokonce o 90 %. Evropa zkrátka i letos s přílivem návštěvníků počítala stejně jako každý rok. Situace bude nejtěžší pro země, které jsou na cestovním ruchu závislé, jako je Španělsko, Itálie, Řecko nebo Francie.

Další podporu malým a středním společnostem, které během pandemie trpěly, žádal Parlament v usnesení z 19. června 2020. Podle poslanců je na krizi potřeba nahlížet jako na příležitost k modernizaci evropského cestovního ruchu - hlavně směrem k ekologičtějšímu a společensky odpovědnějšímu chování.


Řada lidí taky uvízla na svých cestách a měla potíže s návratem domů. Společnosti zase řeší žádosti o vrácení peněz za zrušené cesty. Peníze nemají ani z nových rezervací do budoucna – které lidi v současnosti zkrátka nedělají. Pod tlakem jsou zejména aerolinky.

až 26 milionů  ; lidí v celé EU pracuje v turistickém ruchu

Sdílet tento výrok: 

Podpora cestovního ruchu během krize


Firmy i zaměstnance, závislé na cestovním ruchu, už EU podpořila skrze poskytnutí likvidity, pružná fiskální pravidla a volnějších podmínek státní pomoci. Ulevila i aerolinkám, které si nemusí vypravováním prázdných letadel držet atraktivní časy odletů z letišť.

Na ochranu cestovatelů EU aktualizovala práva cestujících a pokyny, jak se zachovat v konkrétní situaci. Usnadnila také repatriaci těch, kteří se potřebovali dostat domů – díky mechanismu civilní ochrany. Vším tímto EU podpořila kroky, které podnikly jednotlivé státy.

Před letními prázdninami zveřejnila Evropská komise pokyny, jak začít znovu bezpečně cestovat a jak oživit cestovní ruch v Evropě.

Vzhledem k tomu, že omezení v jednotlivých evropských zemích začala být na konci léta nepřehledná, navrhlapak Komise 4. září, aby státy koordinovaly svá opatření omezující volný pohyb během pandemie. Jde o to snížit nejistotu pro cestující i ekonomiku.

Návrh obsahuje společná kritéria a prahové hodnoty pro zavedení omezujících opatření, sjednocuje hodnocení rizik v celé EU a pravidla pro cestující z „vysoce rizikových“ zón. Pokud se země rozhodnou zavést omezení, měly by informovat veřejnost jasným a včasným způsobem.

V usnesení přijatém 17. září podpořil Parlament návrh Komise na koordinaci cestovních omezení a podpořil harmonizaci opatření.

Všechno, co EU proti šíření koronaviru a proti jeho následkům dosud udělala, jsme shrnuli zde.

Cestovní ruch v EU 
  • Tvoří až 9,5 % z celkového unijního HDP. 
  • Zaměstnává 11,2 % obyvatel EU. 
  • Skládá se z téměř tří milionů firem, 90 % z nich jsou malé a střední podniky. 

Přečtěte si, co EU dělá, aby pomohla evropskému hospodářskému oživení po pandemii koronaviru.


Parlament chce cestovní ruch chránit ještě víc


EU by měla mít v záloze takový mechanismus, díky kterému by uměla takovýmto krizovým situacím předcházet - a který by zajistil jak bezpečnost cestujících, tak přežití firem, které jsou na cestovním ruchu závislé. Poslanci se na tom shodli v unesení ze 17. dubna.

Od března volá parlamentní výbor pro dopravu po konzistentním plánu na to, jak krizi překonat. Předsedkyně Karima Deli ocenila pokyny, se kterými Evropská komise 13. května přišla s tím, že „lidé musí mít jistotu, že cestování bude i letos bezpečné. Krizi můžeme i využít - k tomu, abychom turismus vylepšili." 

Opatřeními schválenými 15. května Parlament přispěl ke snaze co nejvíce zmírnit dopady pandemie na aerolinky a dopravní společnosti.

Zachránit odvětví před kolapsem: ve společném prohlášení z 23. září zdůraznili členové parlamentní pracovní skupiny pro cestovní ruch naléhavou potřebu konkrétních opatřeních ze strany Komise a členských států, včetně koordinace zdravotních a cestovních omezení na úrovni EU. Podle poslanců je také nutné vyhradit přímou finanční podporu pro sektor turismu.

Časová osa: EU proti koronaviru