Poslanci: Certifikát EU pro covid-19 musí ulehčit volný pohyb bez diskriminace  

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • univerzální, dostupný, včasný a bezplatný přístup k testování v celé EU 
  • certifikát EU pro covid-19 nebude pasem ani jiným cestovním dokladem 
  • členské státy by neměly od držitelů osvědčení požadovat karanténu či test 
Certifikát EU pro covid-19 by měl usnadnit volný pohyb po celé EU. ©AdobeStock_Rido  

Evropský parlament ve čtvrtek schválil svůj mandát k jednání o návrhu zavést certifikát EU pro onemocnění covid-19, který by měl i v době pandemie opětovně umožnit volný pohyb v rámci Unie.

Poslanci přejmenovali „Digitální zelený certifikát“ na „Certifikát EU pro covid-19“ a zdůraznili, že nové nařízení by mělo být v platnosti nejdéle dvanáct měsíců.

Certifikát v papírové nebo digitální formě by měl obsahovat informace o očkování cestujícího proti covid-19, případně o negativním výsledku testu, nebo o překonání covidu-19. Nejedná se však o cestovní doklad, přičemž se zdůrazňuje, že osvědčení nebude podmínkou pro uplatnění práva na volný pohyb v rámci EU.

Parlament schválil svůj mandát k jednání s Radou (ministrů) EU o konečném znění nařízení o certifikátech pro občany Unie poměrem hlasů 540 (pro): 119 (proti): 31 (zdrželo se). Mandát k jednání o návrhu nařízení o certifikátech pro občany ze zemí mimo EU schválili poslanci poměrem hlasů 540 (pro): 80 (proti): 70 (zdrželo se).

Poslanci hlasovali o obou návrzích ve středu, výsledky hlasování byly zveřejněny ve čtvrtek dopoledne. Po tomto hlasování mohou být zahájena jednání mezi Parlamentem a Radou. Cílem zákonodárců je dosáhnout dohody o konečném znění nových pravidel před začátkem letní turistické sezóny.

Žádné dodatečné cestovní omezení a zajištění bezplatných testů

Podle poslanců by držitelé certifikátu EU pro covid-19 neměli podléhat dalším cestovním omezením, jako je karanténa, samo-izolace nebo testování. Parlament se rovněž zasazuje o to, aby členské státy zajistily univerzální, dostupné, včasné a bezplatné testování na přítomnost covid-19, aby se zabránilo diskriminaci cestujících na základě jejich finančních možností či zda podstoupili očkování.

Kompatibilita s vnitrostátními certifikáty

Certifikáty EU by podle poslanců mohly fungovat spolu s vnitrostátními osvědčeními. Parlament ale požaduje, aby členské státy, které se rozhodnou vydávat osvědčení pro čistě vnitrostátní účely zabezpečily jejich interoperabilitu se společným rámcem na úrovni EU.

Členské státy by podle poslanců měly povinně akceptovat certifikáty vydané v jiné zemi EU potvrzující očkování cestujícího vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). V současnosti jde o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Členské státy by se také mohly rozhodnout, zda budou akceptovat i certifikáty vydané jinou zemí Unie pro očkování vakcínou, která se dostala do seznamu nouzového použití Světové zdravotnické organizace (WHO).

Záruky v oblasti ochrany osobních údajů

Certifikáty budou obsahovat elektronickou pečeť s účelem ověřit jejich pravost tak, aby se zabránilo podvodům a padělání. Osobní údaje získané z certifikátů nelze ukládat v cílových destinacích v rámci členských států a nebude vytvořena žádná centrální databáze na úrovni EU. Seznam subjektů, které budou zpracovávat a přijímat údaje bude veřejně dostupný, aby občané mohli uplatnit svá práva na ochranu údajů vyplývající z Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Cenově a celosvětově dostupné vakcíny

Vakcíny musí být vyráběny ve velkém objemu, za přijatelnou cenu a musí se přidělovat globálně, zdůrazňují poslanci. Poslanci však rovněž vyjádřili znepokojení nad závažnými případy nedodržování harmonogramu výroby a dodávek očkovacích látek ze strany farmaceutických společností.

Vyjádření zpravodaje

Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci uvedl: „Musíme zavést certifikát EU pro covid-19, abychom obnovili důvěry lidí v Schengen, zatímco pokračujeme v boji proti pandemii. Členské státy musí koordinovaně reagovat a zajistit volný pohyb občanů v rámci EU. Vakcíny a testy musí být zdarma a přístupné pro všechny občany. Jakmile certifikát vstoupí v platnost, členské státy by neměly zavádět další omezení.“