Parlament s konečnou platností schválil digitální covid certifikát EU 

Tisková zpráva 
 
 

Sdílet tuto stránku: 

  • Certifikát prokazující očkování, negativní výsledek testu nebo prodělání nákazy covid-19 budou uznávat všechny členské státy Unie 
  • Měl by ulehčit volný pohyb a přispět k postupnému a koordinovanému rušení omezení 
  • Systém certifikátů bude platit od 1. července po dobu 12 měsíců 
  • Testy by měly být dostupnější: na nákup testů půjde 100 milionů eur z unijních fondů  
Digitální covid certifikát EU od 1. července ulehčí cestování v rámci EU ©European Union 2021 - EC-Xavier Lejeune  

Poslanci ve středu dokončili legislativní práci na balíčku k digitálním covid certifikátům EU, které mají usnadnit cestování v EU a přispět k hospodářskému oživení.

Právní úpravu certifikátů tvoří dvě nařízení: první se vztahuje na občany EU a bylo přijato 546 hlasy (proti bylo 93 poslanců a 51 se zdrželo hlasování), druhé se týká státních příslušníků třetích zemí a hlasovalo pro ně 553 poslanců (proti bylo 91 poslanců a hlasování se zdrželo 46).

Certifikáty budou občanům bezplatně vydávat vnitrostátní orgány, a to buď v digitální, nebo v tištěné podobě a budou obsahovat QR kód. Certifikáty umožní prokázat, že jeho držitel byl očkován proti koronaviru, nedávno obdržel negativní výsledek testu, nebo onemocnění již prodělal. V praxi tedy půjde o tři různé certifikáty. Díky unijní právní úpravě budou certifikáty interoperabilní a bude je možné ověřovat v celé Evropské unii. Unijní systém také poskytne ochranu proti podvodům a padělání.

Systém certifikátů začne platit od 1. července 2021 a bude v provozu po dobu 12 měsíců. Certifikát nebude nahrazovat cestovní doklad a nebude podmínkou pro volný pohyb.

Dodatečná cestovní omezení musí být řádně odůvodněná

Během jednání s Radou a Komisí dosáhli poslanci dohody o tom, že státy EU nebudou moci držitelům certifikátu ukládat dodatečná cestovní omezení, jako je karanténa, domácí izolace nebo testování, „pokud nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví“. Případná omezení budou také muset zohledňovat vědecké poznatky „včetně epidemiologických údajů zveřejňovaných Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)“. Pokud se některý stát rozhodne pro dodatečná omezení, měl by o tom vyrozumět Komisi a ostatní členské státy nejpozději 48 hodin předem, veřejnost by měla být informována s 24 hodinovým předstihem.

Dostupné testování

Země EU mají zajistit široce dostupné a cenově přijatelné testování na koronavirus. Komise na žádost Parlamentu přislíbila, že uvolní 100 milionů eur z nástroje pro mimořádnou podporu na nákup testů, které členské státy potřebují pro vydávání digitálních covid certifikátů o testu.

Vakcíny

Všechny země EU musí uznávat certifikáty o očkování vydané v jiných členských státech, pokud byla daná očkovací látka schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Členské státy však budou rozhodovat samy o tom, zda uznají i certifikáty o očkování vakcínou, která byla schválena pouze vnitrostátním postupem, případně vakcínou, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) schválila jen k nouzovému použití.

Opatření na ochranu osobních údajů

Veškeré osobní údaje musí být zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Certifikáty budou ověřovány offline a osobní údaje se nebudou uchovávat.

Prohlášení zpravodaje

Předseda Výboru pro občanské svobody a zpravodaj Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) uvedl: „Parlament dnes nastavil tempo obnovy volného pohybu a plně funkčního Schengenu, zatímco pokračujeme v boji proti pandemii. Digitální covid certifikát EU bude fungovat od 1. července a během léta zajistí bezpečné a koordinované cestování. Vyzýváme státy EU, aby se zdržely zavádění dalších omezení, pokud nebudou nezbytně nutná a přiměřená, a je povzbuzující, že některé státy již tyto certifikáty vydávají.“

Další postup

Text bude nyní muset formálně přijmout Rada. V platnost vstupuje okamžikem uveřejnění v Úředním věstníku, uplatňován bude od 1. července 2021.