Nové předvstupní kontroly cestujících, kteří nepotřebují do EU víza, posílí bezpečnost hranic. 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Evropský systém pro cestovní povolení má vyplnit stávající mezeru v údajích o tom, kdo přesně do Evropy přichází. Automatická kontrola bezvízových cestujících bude snadná a efektivní.

Od roku 2021 si budou lidé, kteří k cestě do EU nepotřebují víza, muset před vstupem zažádat o povolení. Nový systém schválený plénem 5. července zavede systematické prověřování, které má odhalit, jestli se do Evropy nechystá člověk s kriminální minulostí nebo jiným bezpečnostním „škraloupem“. Zároveň by ale předvstupní prověrka neměla být pro běžné cestující záteží. Maďarská poslankyně za lidovce Kinga Gál, která připravovala stanovisko Parlamentu, ujišťuje: „Bude to snadný proces sestávající z online kontroly, kterou budou moci vyřídit předtím, než pojedou do Evropské unie.“


Současná situace


Zemí nebo teritorií, jejichž občané nepotřebují při cestě do EU vízum, je toho času víc než šedesát. O těchto cestujících toho ale víme poměrně málo: Pokud přijíždějí pozemní cestou, je rozhodnutí o tom, zda mohou vstoupit do Schengenského prostoru, věcí pohraniční kontroly bez znalosti bezpečnostního, migračního nebo zdravotního rizika, které daná osoba může představovat. O cestujících přilétajících letecky toho mimo jiné díky PNR víme více.


Podle odhadů navštíví EU v roce 2020 skoro čtyřicet milionů bezvízových cestujících. V roce 2014 jich bylo přitom 30 milionů. Tato otevřenost Evropy ale nemůže jít na úkor její bezpečnosti a proto byl navržen Evropský systém pro cestovní informace a povolení (z anglické zkratky zvaný ETIAS). Inspiruje se mimo jiné obdobnými modely v USA (systém ESTA), Kanadě nebo Austrálii.


Co se změní?


Občané zemí, které nepodléhají vízové povinnosti EU, budou muset před svou cestou vyplnit online formulář, kam zadají své osobní údaje (jméno, datum a místo narození, pohlaví, národnost), údaje o svém cestovním dokladu. V dotazníku odpoví na otázky prověřující, zda mají čistý trestní rejstřík, zda cestovali do oblastí konfliktů nebo zda byli někdy vyhoštěni.


Na základě těchto údajů bude povolení k vycestování do EU vydáno těm, kdo nepředstavují riziko z hlediska bezpečnosti, přistěhovalectví nebo veřejného zdraví.


Snadný, rychlý, levný a efektivní systém


Vyplnění formuláře a dotazníku nezabere ani deset minut. Žadatel pak bude muset zaplatit sedm euro a v absolutní většině případů dostane obratem automatizované schválení své žádosti. Povolení ETIAS bude platné tři roky. Lidé mladší osmnácti a starší sedmdesáti let budou od správního poplatku zproštěni; pro ně bude ETIAS zdarma.


Co když bude odhaleno nějaké riziko


Žádost bude zpracovávána automaticky. V případě, že při prověřování údajů v bezpečnostních databázích nebo na základě odpovědí z dotazníku bude hlášeno podezření, přistoupí se k jednotlivému a personalizovanému posuzování. Žadatel pak dostane odpověď nejpozději do čtyř týdnů. Bude-li zamítavá, bude muset být odůvodněna a žadatel se bude moci odvolat.


Další postup


Plénum parlamentu dalo vytvoření systému ETIAS zelenou ve čtvrtek 5. července. Stvrdilo tak politickou dohodu s členskými státy z konce dubna. Návrh ještě formálně schválí Rada a ETIAS by měl být operativní do roku 2021. Doplní systém takzvaných „chytrých hranic“ neboli kontrol, kdo vstupuje a opouští EU, který začne fungovat od roku 2020.