Rovnost žen a mužů v EU 
Boj EU za práva žen 

Společnost 
 

Rovnost pohlaví byla pro EU vždy prioritou. Seznamte se s hlavními otázkami a výzvami a s tím, co dělá Parlament pro jejich řešení.

Sdílet tuto stránku: 

Články 

Videa 

       
(Délka trvání videa:) 

Články 

       

Násilí založené na pohlaví a domácí násilí v Evropě platí za stále přetrvávající problém, zvláště pokud jsou oběťmi ženy a dívky. Jak se chce EU se situací vypořádat?