Jak Parlament schvaluje novou Komisi (infografika) 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Série slyšení, kdy budou poslanci prověřovat schopnosti kandidátů na komisaře, je klíčový moment. Poslanci přímo zvolení v evropských volbách spoluurčují, kdo povede unijní exekutivu.

© European Union 2019 - EP  

Od evropských voleb k nové Komisi


V evropských volbách na konci května 2019 hlasovalo víc než 200 000 000 voličů. Vzešel z nich nový Evropský parlament a v návaznosti na to se mění vedení i dalších unijních institucí, především Evropské komise.


Nový tým komisařů - kolegium - se má ujmout své funkce od 1. listopadu 2019 za předpokladu, že jej poslanci schválí. Hlasování na plénu bude předcházet série veřejných slyšení, kdy poslanci důkladně prověří odbornost i celkovou způsobilost kandidátů na komisaře.


Za Českou republiku je do Komise vedené Ursulou von der Leyen navržena Věra Jourová.


Takzvané grilování kandidátů na komisaře má svá pravidla daná článkem 125 jednacího řádu Evropského parlamentu. Přehledně je shrnuje naše infografika ↓↓.

Volba nové Komise: krok za krokem  

Komisaři ve službách Evropanů?


Hlavním smyslem slyšení v Parlamentu je posoudit, zda jsou kandidáti schopní a vhodní pro danou funkci. Poslanci posuzují nejenom jejich odbornost, ale také bezúhonnost a evropanství, to znamená, nakolik jsou s to v unijní exekutivě pracovat pro zájem Evropanů a EU jako celku.


Slyšení nejsou jenom jakýmsi formálním cvičením. V minulosti už Parlament prokázal, že jeho souhlas s nominacemi není samozřejmostí. V roce 2004 musela například Itálie stáhnout nominovaného Rocca Buttiglioneho kvůli jeho výrokům na adresu žen a homosexuálů, problémy měli též kandidáti z Lotyšska a Maďarska. V roce 2009 neobstála před poslanci Rumiana Jeleva z Bulharska a v roce 2014 rezignovala Slovinka Alenka Bratušek, která byla kandidátkou na místopředsedkyni Evropské komise zodpovědnou za energetickou unii. Slovinsko poté navrhlo novou kandidátku, Violetu Bulc, a tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker rozhodl o přerozdělení portfolií.


Slyšení před parlamentními výbory budou probíhat na konci září a začátku října. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen oznámila rozdělení portfolií jednotlivých kandidátů 10. září.


Sledujte detaily na našich stránkách věnovaných slyšením.