Společná zemědělská politika: Jak EU podporuje farmáře a zemědělce? 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

Od podpory zemědělců po ochranu životního prostředí: zemědělská politika EU se zabývá celou řadou činností. Jak je zemědělství v EU financováno? A jaká je jeho historie a budoucnost?

Co je společná zemědělská politika?


EU podporuje zemědělství prostřednictvím společné zemědělské politiky (SZP, či podle anglického názvu Common Agricultural Policy také CAP). Byla založena v roce 1962 a od té doby prošla celou řadou reforem, aby bylo zemědělství pro lidi zaměstnané v sektoru spravedlivější, ale také udržitelnější.

V EU je přibližně 10 milionů farem a zemědělský a potravinářský sektor v Unii dohromady zajišťují téměř 40 milionů pracovních míst.

V našem videu s časovou osou SZP zjistíte, jak se zemědělská politika vyvíjela. 

Jak je SZP financována?


SZP je financována z rozpočtu EU. V rámci dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027 bylo na zemědělství vyčleněno 386,6 miliardy eur. Tato částka je rozdělena mezi dva fondy:

  • 291,1 miliardy eur půjde do Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), který poskytuje podporu příjmu zemědělců
  • 95,5 miliardy eur je vyčleněno pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), který zahrnuje financování venkovských oblastí, opatření v oblasti klimatu a řízení přírodních zdrojů.

Jak vypadá zemědělství EU dnes?


Krize koronaviru neušetřila ani zemědělce a agrikulturní odvětví. EU kvůli tomu zavedla opatření na podporu průmyslu a příjmů. Současná pravidla týkající se toho, jak by měly být prostředky SZP vynakládány, platí až do roku 2023, a to z důvodu zpoždění vyjednávání o rozpočtu. Aby byly chráněny příjmy zemědělců a zajištěn dostatek dodávek potravin, bylo potřeba zavést přechodné období.

Více čísel a statistických údajů týkajících se zemědělství je dostupných v naší infografice.

Bude reforma SZP znamenat šetrnější přístup k životnímu prostředí?


Zemědělství EU je zdrojem přibližně 10 % emisí skleníkových plynů. Po dosažení dohody s členskými státy (Radou) by reforma měla vést k ekologičtější, spravedlivější a transparentnější zemědělské politice EU, uvedli poslanci. Parlament chce propojit SZP s Pařížskou dohodou o změně klimatu a současně zvýšit podporu pro mladé zemědělce a malé a střední farmy. Parlament schválil nejnovější reformu SZP v listopadu 2021. V platnost vstoupí v roce 2023. Jejím cílem je:

  • posílení biologické rozmanitosti, propojení s právními předpisy a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu
  • přidělení 10 % přímých plateb malým a středním farmám
  • vytvoření trvalé krizové rezervy, která se využije, když jsou ceny nebo trhy nestabilní
  • uplatnění sankcí vůči těm, kteří porušují pracovní předpisy


Zemědělská politika je spojena se Zelenou dohodou pro Evropu a strategií od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) Evropské komise, jejímž cílem je ochrana životního prostředí a zajištění zdravých potravin pro všechny a zároveň zajištění obživy zemědělců.

Více o zemědělství: