Snižovat emise CO2: Cíle a opatření EU 

Aktualizováno: 
 
Vytvořeno:   
 

Sdílet tuto stránku: 

©AP Images/European Union-EP  

Země Evropské unie se snaží snižovat emise skleníkových plynů v zájmu boje proti změnám klimatu. Shrnujeme o jaké sektory a iniciativy se konkrétně jedná.

Předejít nehorším dopadům změn klimatu se EU snaží tím, že do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 40 % oproti úrovni z roku 1990. Vyplývá to z našich závazků v rámci Pařížské dohody o klimatu.

V listopadu 2018 přišla Evropská komise s dlouhodobou strategií, jak dosáhnout takzvaně klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050. Komise navrhla osm možných cest. Evropský parlament přijal k této strategii stanovisko na plénu 14. března jako doporučení pro Evropskou radu na konci měsíce, která by strategii měla přijmout. Parlament chce po hlavách unijních států a vlád, aby byli ambicióznější a navýšili cíle redukce do roku 2030. Poslanci zopakovali také své stanovisko, že 35 % z rozpočtu EU pro podporu výzkumu (Horizont Evropa) se má věnovat na výzkum, který nám pomůže v boji se změnami klimatu.


K dosažení klimatických cílů z Pařížské dohody přijala EU závazky pro jednotlivé sektory hospodářství, které se významně podílí na emisích: některé pokrývá systém emisních povolenek, jiné mají vlastní režim.


Systém obchodování s emisemi pro průmysl


  • Podniky musí na každou vypuštěnou tunu CO2 mít emisní povolenku.

  • Povolenky se pořizují v aukci.

  • Systém ETS podporuje inovace vedoucí ke snižování emisí.

Evropský systém pro obchodování s emisními povolenkami reguluje zhruba 45 % všech emisí skleníkových plynů v EU. Cílem ETS je snížit emise v tomto sektoru (to zahrnuje například elektrárny nebo továrny) o 43 % oproti roku 2005.


Detaily o fungování EU ETS a jeho aktuální reformě.


Emise CO2 z odvětví mimo ETS


Doprava, zemědělství, stavebnictví a nakládání s odpadem: Sektory, které výše popsané obchodování s emisemi nepokrývá, ale které tvoří 60 % celkových emisí CO2 v EU. Pro tato odvětví je cíl snížit emise do roku 2030 o 30 % oproti 2005.

Ke snížení se dospěje prostřednictvím národních cílů omezování emisí vypočítaných s ohledem na bohatství jednotlivých zemí - podle HDP na obyvatele. Detaily o národních závazcích v článku zde.


Pohlcování emisí: lesy


Lesy jsou schopné pohltit desetinu všech emisí skleníkových plynů EU. Evropské země chtějí tuto jejich „čisticí“ funkci podpořit. Proto vznikla legislativa, která státy vede k tomu, aby kompenzovaly odlesňování a další změny ve využívání půdy způsobující emise oxidu uhličitého.

Více o pohlcování emisí a hospodaření s lesy v této infografice.

Omezení emisí z aut


Osobní automobily a dodávky jsou zodpovědné za 15 % všech emisí oxidu uhličitého v EU. Parlament schválil legislativu zpřísňující limity CO2 pro nově vyrobená vozidla: emise osobních automobilů by se měly snížit do roku 2030 o 37,5 % a emise lehkých užitkových vozidel by měly klesnout o 31 %. Parlament rovněž vyzval k přijetí opatření, která by usnadnila přechod na elektrická a hybridní vozidla. Dne 18. dubna schválili poslanci také návrh na snížení emisí CO2 z nových nákladních vozidel o 30% do roku 2030 ve srovnání s emisními úrovněmi roku 2019.

Fakta o emisích automobilů a nových cílech jejich snížení najdete zde.