Poslanci schválili posílení pravomocí Europolu 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Základní informace o činnosti a mandátu Europolu (infografika dočasně ve slovenštině)  

Evropský policejní úřad Europol pomáhá členským státům v boji proti trestné činnosti. Jeho pravomoci budou posíleny s ohledem na boj s terorismem díky dohodě, které dosáhl Parlament s členskými státy, a kterou potvrdilo plénum ve středu 11. května.

Europol začal fungovat v roce 1999 a od roku 2010 se stal agenturou EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva. Sídlí v holandském Haagu a pracuje pro něj zhruba 900 osob. Národním úřadům usnadňuje vzájemnou výměnu informací, pomáhá s jejich analyzováním a s hodnocením rizik. Jeho zaměstnanci nemají ovšem přímé pravomoci, aby vedli vyšetřování v členských státech, a nemohou ani zadržet podezřelé osoby.

Europol vyšetřuje ročně víc než 18 tisíc přeshraničních případů terorismu nebo mezinárodní trestné činnosti jako je například obchodování s drogami, obchodování s lidmi anebo počítačová kriminalita.

Nové pravomoci

Nově navrhovaná pravidla mají za cíl usnadnit Europolu vytváření specializovaných jednotek pro boj proti nově vznikajícím hrozbám. Měla by zároveň vyjasnit postavení Evropského protiteroristického centra, které začalo fungovat letos v lednu. V některých případech bude Europol také mít právo vyměňovat si informace se soukromými firmami a třeba požádat Facebook o odstranění stránek vytvářených takzvaným Islámským státem.

Nařízení stanovující tato nová pravidla obsahuje též záruky ochrany osobních údajů. Posílení pravomocí Europolu jde zároveň ruku v ruce s posílením demokratického dohledu nad jejich prováděním.

Parlament a Rada členských států dosáhly předběžné dohody nad změnami nařízení už minulý rok v listopadu. Ve středu 11. května ji definitivně potvrdilo plénum.

Nové nařízení vstoupí v platnost 1. května 2017.